Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Anders Malmberg

Anders Malmberg

Namn: Anders Malmberg

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Kulturgeografiska institutionen

E-postadress: anders.malmberg[at]kultgeog.uu.se

Webbsida: www.kultgeog.uu.se/kontakt/personal/Anders_Malmberg/

Aktuella projekt:
 1. CIND:s forskningsprogram Kluster och innovationssystem i tid och rum (finansiering Riksbankens jubileumsfond, Vinnova samt Uppsala universitet).
 2. Starka forsknings- och innovationsmiljöer (Vinnova).
 3. Creativity and Innovation in Cultural Industries (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011): "Brain circulation and flexible adjustment: Labour mobility as a cluster advantage". Geografiska Annaler Series B Human Geography, Vol. 93(1): s 21-39. (with D. Bienkowska and M. Lundmark).

 • (2009): "The Spaces and Places of Swedish Fashion", European Planning Studies, Vol. 17(4): 529-547 (with A. Hauge and D. Power).
 • (2008): "The contribution of universities to innovation and economic development: in what sense a regional problem?" Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 1(2): s 233-245 (with D. Power).
 • (2007): "Myopia, knowledge development and cluster evolution". Journal of Economic geography, Vol. 7 (5), s 603-618 (with P. Maskell).
 • (2007): "What is global and what is local in knowledge-generating interaction? The case of the biotech cluster in Uppsala, Sweden". Entrepreneurship and Regional Development Vol. 19 (2), s 137-159 (with A. Waxell).
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2010): "An evolutionary approach to localized learning and spatial clustering". In: Ron Boschma and Ron Martin (eds) The handbook of evolutionary economic geography, Cheltenhamn, UK & Northampton, MA, US: Edward Elgar, s 391-405 (with P Maskell).
 • 2009: Path dependence in economic geography. In: Lars Magnusson and Jan Ottosson (eds) The evolution of path dependence, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 87-107 (with M. Lagerholm)
 • (2006): "True Clusters. A Severe Case of Conceptual Headache". In Asheim, B., Cooke, P. & Martin, R. (eds) Clusters and Regional Development. London: Routledge (with D. Power).

Nyckelord:
näringslivsomvandling. innovation. agglomeration. regional utveckling. kluster. innovationsssytem.

 
Mest lästa artiklar nu