Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Anders Malmberg

Anders Malmberg

Namn: Anders Malmberg

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Kulturgeografiska institutionen

E-postadress: anders.malmberg[at]kultgeog.uu.se

Webbsida: www.kultgeog.uu.se/kontakt/personal/Anders_Malmberg/

Aktuella projekt:
 1. CIND:s forskningsprogram Kluster och innovationssystem i tid och rum (finansiering Riksbankens jubileumsfond, Vinnova samt Uppsala universitet).
 2. Starka forsknings- och innovationsmiljöer (Vinnova).
 3. Creativity and Innovation in Cultural Industries (Handelsbankens forskningsstiftelser).
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011): "Brain circulation and flexible adjustment: Labour mobility as a cluster advantage". Geografiska Annaler Series B Human Geography, Vol. 93(1): s 21-39. (with D. Bienkowska and M. Lundmark).

 • (2009): "The Spaces and Places of Swedish Fashion", European Planning Studies, Vol. 17(4): 529-547 (with A. Hauge and D. Power).
 • (2008): "The contribution of universities to innovation and economic development: in what sense a regional problem?" Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 1(2): s 233-245 (with D. Power).
 • (2007): "Myopia, knowledge development and cluster evolution". Journal of Economic geography, Vol. 7 (5), s 603-618 (with P. Maskell).
 • (2007): "What is global and what is local in knowledge-generating interaction? The case of the biotech cluster in Uppsala, Sweden". Entrepreneurship and Regional Development Vol. 19 (2), s 137-159 (with A. Waxell).
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2010): "An evolutionary approach to localized learning and spatial clustering". In: Ron Boschma and Ron Martin (eds) The handbook of evolutionary economic geography, Cheltenhamn, UK & Northampton, MA, US: Edward Elgar, s 391-405 (with P Maskell).
 • 2009: Path dependence in economic geography. In: Lars Magnusson and Jan Ottosson (eds) The evolution of path dependence, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 87-107 (with M. Lagerholm)
 • (2006): "True Clusters. A Severe Case of Conceptual Headache". In Asheim, B., Cooke, P. & Martin, R. (eds) Clusters and Regional Development. London: Routledge (with D. Power).

Nyckelord:
näringslivsomvandling. innovation. agglomeration. regional utveckling. kluster. innovationsssytem.

 
Mest lästa artiklar nu