Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Sara Melén Hånell

Namn: Sara Melén Hånell

Titel/tjänst: Filosofie doktor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan i Stockholm

Institution/avdelning: Marknadsföring och strategi

E-postadress: sara.melen[at]hhs.se

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2011) (Lindstrand, A. & Rovira Nordman, E.): "Turning social capital into business: A study of internationalization of biotech SMEs". International Business Review, vol. 20, no. 2, s 194-212.

  • (2010): "SMEs’ knowledge development in foreign markets: The effects of knowledge intensity". International Journal of Business and Globalisation, vol. 4, no. 2, s 147-162.
  • (2009) (Rovira Nordman, E.): "The internationalisation modes of Born Globals: A longitudinal study". European Management Journal, vol. 27, no. 4, s 243-254.
  • (2008) (Rovira Nordman, E.): "The impact of different kinds of knowledge for the internationalization process of Born Globals in the biotech business". Journal of World Business, vol. 43, no. 2, s 171-185.
  • (2007) (Rovira Nordman, E.): "The value of human capital for the networks of born globals". International Journal of Globalisation and Small Business, vol. 2, no. 2, s 205-219.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2010): "Globala från start. Småföretag med världen som marknad". Forskning i Fickformat. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

  • (2011) (Rovira Nordman, E., Tolstoy, D., & Sharma, D.D.): "International entrepreneurship at the foreign market level: Towards a network perspective". In: Asmussen, C.G., Pedersen, T., Devinney, T.M., Tihanyi, L. (Eds.), Dynamics of globalization: Location-specifc advantages or liabilities of foreignness?, UK: Emerald, s 357-387.
  • (2006): "The acquisition of foreign market knowledge - a high-tech SME’s usage of ICTs". In: Lindstrand, A. Johanson, J. and Sharma. D.D. (Eds.), Managing customer relationships on the Internet, Oxford, UK: Elsevier, s 223-244.

Avhandlingstitel:
(2009): "New insights on the internationalisation process of SMEs: A study of foreign market knowledge development. Published doctoral dissertation. Stockholm: Stockholm School of Economics."  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
internationalisering. små och medelstora företag. nätverk. kunskapsutveckling .

 
Mest lästa artiklar nu