Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lars-Göran Sund

Namn: Lars-Göran Sund

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Internationella handelshögskolan i Jönköping

E-postadress: lars-goran.sund[at]jibs.hj.se

Aktuella projekt:
 1. Paper om ”Family Owned Businesses, Optional Arenas and Family Influence” med prof. Leif Melin. Materialet är presenterat vid ”3rd EIASM Workshop on Family Firm Management Research” i Jönköping, 3-5 juni 2007.
 2. Sund, L-G. Paper om Intergenerational ownership succession. A stakeholder perspective.
 3. Sund, L-G. och Haag, K. Empirisk studie om "Familjeföretagaren och skilsmässan.” I ett första steg sker ansökan om medel under ht-11.
 4. Sund, L-G. och Melin, L. Paper om Transfer of ownership within the business family. Measuring or preparing satisfaction and business performance.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2001) (Bjuggren, P-O): ”Strategic Decision Making in Intergenerational Successions of Small- and Medium-Size Family-Owned Businesses.” Family Business Review, 14(1) s 11-23.
 • (2005) (Smyrnios, K.): “Striving for Happiness and its Impact on Family Stability: An Exploration of the Aristotelian Conception of Happiness.” Family Business Review, 18(2) s 155-170.
 • (2008) (Melin, L.): ”Family Businesses and the EU Recommendation on the Transfer of Small and Medium-sized Enterprises.” European Business Law Review, 19(2) s 279-291.
 • (2010) (Runhede, H. & Haag, K.): “Divorce and death in the family firm – A business law perspective.” European Business Law Review, 21(2) s 101-118.
 • (2011) (Bjuggren, P-O.): “Ownership restrictions, risk and team considerations in family-owned businesses.” European Business Law Review, 22(1) s 93-105.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2001): "Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag". Uppsala:Iustus. (440).
 • (2008): "Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag – En studie i familje- och associationsrätt". Uppsala: Iustus 2008. (278 s)

Avhandlingstitel:
(1989): "Tillsyn över barn. En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt." Uppsala: Iustus. (350 s).
 

Nyckelord:
Generationsskifte. Skydd av ägande.

 
Mest lästa artiklar nu