Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Ulla Johansson

Namn: Ulla Johansson

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Business & Design Lab

E-postadress: ulla.johansson[at]gri.gu.se

Webbsida: www.bdl.gu.se

Aktuella projekt:
 1. Design Thinking - a critical review of two discourses without cross references. This is an overview of the concept of design thinking within the management discourse and the design discourse. This is a project together with my american college professor Jill Woodilla.
 2. KIA - konstnärer i arbete. Detta är en utvärdering av 5 svenska projekt där konstnärer ingår i företag och organisationer för att medvetet åstadkomma utvecklingsarbete och innovation. KIA är ett svenskt - danskt - norskt EU-projekt och jag ansvarar tillsammans med min doktorand Marcus Jahnke för den svenska utvärderingen.
 3. Design and innovation. This is a project together with my doctoral student Marcus Jahnke. Please look at the website www.bdl.gu.se
 4. Service Design. This is a project together with my doctoral student Katarina Wetter Edman. Please look at the website www.bdl.gu.se
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) (Woodilla, J.): "How to avoid throwing the baby out with the bathwater: An ironic perspective on design thinking". European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, Lisbon, Portugal, June 30-July 3.

 • (2010) (Woodilla, J.): "Designers Dancing with(in) Hierarchies: The Importance of Non-Hierarchical Power for Design Integration and Implementation". Collection Art+DesignSociology 01 (01) s 69-82
 • (2011) (Wetter-Edman, K.): "The Meander Model, a metaphor from user involvement in service design". 9th International Conference of the European Academy of Design, Porto, Portugal, 4-7 May 2011.
 • (2011) (Jahnke, M.): "Design och innovation". Bokkapitel i Vinnovabok.
 • (2009) (Woodilla, Jill): "Towards en epistemological merger of design thinking, strategy and innovation". The 8th European Academy Of Design Conference, 1-3 April 2009, The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011) (Woodilla, J.): "A Critical Scandinavian Perspectives on the Paradigms Dominating Design Management". In Rachel Cooper, Sabine Junginger, Thomas Lockwood: The Handbook of Design Management
 • (2010) (Woodilla, J.) (eds.): "New Perspectives in Design Management: Selected Writings from Business & Design Lab 2007-2010". 
 
Göteborg: Business & Design Lab Publications
 • (2008) (Svengren, L.): "Möten kring design. Om relationerna mellan designer, tekniker och ekonomer i fem svenska företag". Lund: Studentlitteratur
 • (2006): "Design som utvecklingskraft. En utvärdering av regeringens designsatsning 2003-2005". Växjö: Växjö University Press.
 • (2005) (Woodilla, J.) (ed): "Irony and Organizations. Epistemological claims and supporting field stories". Malmö: Liber-Copenhagen Business School Press.

Avhandlingstitel:
"Föreställningar om ansvar. Om ansvar och dess betydelse för den organisatoriska verklighetskonstruktionen." 

Nyckelord:
design management. service design. design thinking. design and innovation. gender and design. design practise. design and hermeneutics.

Övriga meriter och information:
Innehavare av Torsten och Wanja Söderbergs professur i design management. Föreståndare för det interfakultativa forskningscentrat "Business & Design Lab" vid Göteborgs Universitet - ett samarbete mellan konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan. Vetenskaplig ledare för en europeisk forskarskola i design management.

 
Mest lästa artiklar nu