Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Joakim Wahlberg

Namn: Joakim Wahlberg

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska Institutionen

E-postadress: joakim.wahlberg[at]handels.gu.se

Aktuella projekt:
  1. In my PhD thesis I am studying the use of management control systems by board of directors to the creation and maintenance of dynamic capabilities influencing entrepreneurial processes

Licentiatuppsatstitel:
Styrelsens användning av ekonomistyrning i entreprenöriella processer
 

Nyckelord:
Styrelse. Ekonomistyrning. entreprenöriella processer.

 
Mest lästa artiklar nu