Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Leif Denti

Leif Denti

Namn: Leif Denti

Titel/tjänst: PhD

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs Universitet

Institution/avdelning: Psykologiska Institutionen

E-postadress: leif.denti[at]gu.se

Aktuella projekt:
  1. Leif Denti forskar för närvarande på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation som post doc vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Leifs tidigare forskning har handlat om organisatoriskt stöd för innovation samt executive coaching. Leif Denti har en fil. doktorsexamen, Göteborgs universitet.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Denti, L., & Hemlin, S. (2012). Leadership and innovation in organizations: A systematic review of factors that mediate or moderate the relationship. International Journal of Innovation Management, 16, 1-20. doi: 1142/S1363919612400075.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • Hemlin, S., Olsson, L., & Denti, L. (2013). Creativity in R&D. In K. Thomas & J. Chan (Eds.), Handbook of research on creativity (pp. 508-521). Cheltenham: Elgar.
  • Denti, L., & Hemlin, S. (2013). What connects leadership and creativity? The mechanisms through which leaders may influence follower and team creativity. In S. Hemlin, C. M. Allwood, B. R. Martin, & M. D. Mumford (Eds.), Creativity and Leadership in Science, Technology and Innovation (pp. 58-80). New York, NY: Routledge.
  • 2009 - Denti, L. (2009). Executive coaching – Olja i maskineriet? En fallstudie om ett internt executive coachingprogram, i M. Rapp Ricciardi, Ledarskapshandboken. Bonniers Ledarskapshandböcker: Bonniers.

Avhandlingstitel:
Denti, L. (2013). Leadership and Innovation in R&D Teams. University of Gothenburg, Sweden.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Denti, L. (2011). Leadership and Innovation. How and When do Leaders Influence Innovation in R&D Teams. University of Gothenburg. Sweden.  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
ledarskap. kreativitet. innovation. hälsa. stress. motivation. LMX. leader-member exchange.

Övriga meriter och information:
Projektledare, Tusen Tips om Innovation (www.tusentips.se)
Processledare, Ledarskapslabbet vid Vinnova
Jurymedlem Årets Chef

 
Mest lästa artiklar nu