Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Johan Brink

Johan Brink

Namn: Johan Brink

Titel/tjänst: Lektor

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Institutet för innovation och entreprenörskap

E-postadress: johan.brink[at]handels.gu.se

Webbsida: katagu.gu.se/katagu.taf?oid=2275&pid=20444

Avhandlingstitel:
(2007): "Accumulation, Boundaries, Capabilities and Dynamics - Explaining Firm Growth".  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2006): "Evolution of Knowledge and Actors - The Case of Biotechnology".  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
bioteknik. riskkapital. bioteknikföretag.

 
Mest lästa artiklar nu