Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Eva Berggren

Namn: Eva Berggren

Titel/tjänst: Doktorand/universitetsadjunkt

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Halmstad

Institution/avdelning: Sektionen för ekonomi och teknik

E-postadress: eva.berggren[at]hh.se

Aktuella projekt:
  1. VINNOVA: Indirect effects of commercializing academic RD, projektledare Åsa Lindholm Dahlstrand och Staffan Jacobsson.
Tidigare projekt:
  1. KK-stiftelsen: Entreprenöriellt lärande? En studie av student- och serieentreprenörer,
    Studententreprenörers lärande i entreprenörskapsutbildning, projektledare Åsa Lindholm Dahlstrand.
  2. FSF: Indirekta effekter av akademiskt entreprenörskap: En studie av Halmstadregionen, projektledare Åsa Lindholm Dahlstrand och Bengt Johannisson.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2010): "The entrepreneurial university’s influence on commercialization of academic research – the illustrative case of Chalmers University of Technology." International Journal of Entrepreneurship & Small Business, Vol 12, No 4, s 429-444.
  • (2009) (Lindholm Dahlstrand, Å.): "Creating an entreprenurial region: Two waves of academic spin-offs from Halmstad University." European Planning Studies, Vol 17, No 8, s 1171-1189.

Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2009): "Student Entrepreneurs – The influence of university, entrepreneurship education and research." Licentiate thesis, Report no L2009:033, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.

  • (2008) (Lindholm Dahlstrand, Å.): "Creating an entrepreneurial region: Two waves of academic spin-offs from Halmstad University." Bridging the Functional and Territorial Views on Regional Entrepreneurship and Development. FSF 2008:6.
  • (2007) (Lindholm Dahlstrand, Å.): "Linking innovation and entrepreneurship in higher education: A study of Swedish schools of entrepreneurship." New Technology-Based Firms in the New Millennium, vol VIII, Emerald, UK.

Licentiatuppsatstitel:
(2009): "Student Entrepreneurs – The influence of university, entrepreneurship education and research." Licentiate thesis, Report no L2009:033, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.

  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
akademiskt entreprenörskap. entreprenörskapsutbildning. kommersialisering. universitetsavknoppningar.

 
Mest lästa artiklar nu