Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Mikael Sandberg

Namn: Mikael Sandberg

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Halmstad

E-postadress: mikael.sandberg[at]hh.se

Webbsida: www.hh.se/omwebbplatsen/personalkatalog.2637.html?url=-603...

Aktuella projekt:
  1. Miljöinnovationsforskning på basis av SCB-registerdata.
 
Mest lästa artiklar nu