Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Inessa Laur

Inessa Laur

Namn: Inessa Laur

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

E-postadress: inessa.laur[at]liu.se

Webbsida: www.liu.se/helix/forskarskola?l=sv

Aktuella projekt:
  1. Mitt nuvarande forskningsintresse är entreprenörskapets mekanismer, drivkrafter och Triple Helix-aktörer, som omfattar myndigheter, industrier och den akademiska världen inom klusterinitiativen. Klusterinitiativen syns som intermediära organisationer som underlättar kluster- och regionsutveckling.

Avhandlingstitel:
Cluster Initiatives as Intermediaries: A Study of their Management and Stakeholders  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Kluster initiativ. Intermediär organisation. Drivkaft. Triple Helix aktörer. Entreprenörskap.

 
Mest lästa artiklar nu