Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad sägs om att lära dig psykologiska trix för att nå resultat du inte trodde var möjliga?
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Mats Lundqvist

Mats Lundqvist

Namn: Mats Lundqvist

Titel/tjänst: Professor, Director Chalmers School of Entrepreneurship

Universitet/högskola/organisation: Chalmers

Institution/avdelning: Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE

E-postadress: mats.lundqvist[at]chalmers.se

Webbsida: www.entrepreneur.chalmers.se

Aktuella projekt:
 1. Venture Creation Programs (VCP). VCP definierar vi som högskoleprogram som har venture creation som den bärande pedagogiska principen för entreprenöriellt lärande. I detta projekt studerar vi och har utbyten med identifierade VCP-er i världen. Mer om projektet finner man på www.vcplist.com
 2. University Entrepreneurship. Detta mångåriga projekt omfattar många år av interaktiv forskning kring byggandet av universitetens nyttiggörande-uppgift och kopplar till VINNOVAS nyckelaktörsprogram samt till Innovationskontoren. Fokus är på organisatorisk integration mellan universitetens tre uppgifter - utbildning, forskning och nyttiggörande, samt på verktyg/metoder som bidrar till ökat nyttiggörande.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) (Williams Middleton, K.L): "Promises of Societal Entrepreneurship: Sweden and beyond", Journal of Enterprising Communities, Vol. 4 (1), s 24-36.
 • (2003) (Jacob, M. & Hellsmark, H.): "Entrepreneurial transformations in the Swedish University System: the case of Chalmers University of Technology", Research Policy, 32, s 1555-1568.
 • (2011) (Lackeus, M. and Williams-Middleton, K.L.): "Obstacles to Establishing Venture Creation Based Entrepreneurship Education Programs", in proceeding to Nordic Academy of Management Meeting, Stockholm August 22-24.
 • Lundqvist, M.A. and Williams-Middleton, K. L., 2013, Academic entrepreneurship revisited – university scientists and venture creation, Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (3)
 • Fogelberg, H and Lundqvist, M.A., 2013, Integration of academic and entrepreneurial roles: The case of nanotechnology research at Chalmers University of Technology, Science and Public Policy, Vol. 40 (1), 127-139.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2009) (Gawell, M. & Johannisson, B.) (Eds.): "Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap", (in Swedish), KK-stiftelsen, Stockholm.
 • (2009): "Den tekniska högskolan på den samhällsentreprenöriella arenan" (in English: the University of Technology in the Societal Entrepreneurship Arena), book-chapter in Gawell, M., Johannisson, B, and Lundqvist, M.,(Eds.), 2009, Samhällets entreprenörer – en forskarantologi om samhällsentreprenörskap, (in Swedish), KK-stiftelsen, Stockholm
 • (2011) (Alänge, S.) (Eds.): "Sustainable Business Development – an anthology about realizing ideas", Chalmers University of Technology.
 • (2005) (Alänge, S., Fogelberg, H., Mellby, C. and Thorpenberg, S.): "Project Open Arenas – The Evolution of the Lindholmen and Innovatum ‘Arenas’ and their Role for Innovation" in Vehicle Technology Visanu publication 2005:8, Nutek Förlag, Stockholm, Sweden.
 • (2008) (Williams-Middleton, K.): "Sustainable Wealth Creation beyond Shareholder Value”, book chapter in Wankel C. and Stoner, J, (Eds.), 2008, Innovative Approaches to Global Sustainability, Eds.. Palgrave Macmillan: New York, NY, s 39-62.

Avhandlingstitel:
(1996): "Organizing Product Development - formalizing the informal in interdependent knowledge work", Chalmers. 

Licentiatuppsatstitel:
(1994): "Process management in product development", Chalmers. 

Nyckelord:
Entreprenörskap. Entrepreneurship. Univesitet. University. Education. Utbildning. Samhällsentreprenörskap. Social. Sustaininable. Innovation.

Övriga meriter och information:
Medgrundare och förståndare till Chalmers entreprenörskola (Chalmers School of Entrepreneurship), ett internationellt masterprogram som 2009 rankades högst av regeringengs/HSV:s internationella peer review. Entreprenörskolan har sedan 1997 startat 50 företag (med 80 % överlevnadsgrad och där tre hittills blivit s k gaseller) samt utbildat mer än 300 studenter varav mer än hälften idag driver uppstarts eller tillväxtföretag.

 
Mest lästa artiklar nu