Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Namn: Tommy Larsson Segerlind

Titel/tjänst: Ek. dr/ Lektor i företagekonomi/ Proprefekt/ Ämnesansvarig

Universitet/högskola/organisation: Södertörns högskola

Institution/avdelning: Institutionen för Ekonomi och Företagande

E-postadress: tommy.larsson.segerlind[at]sh.se

Webbsida: webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh...

Aktuella projekt:
 1. Teambaserat entreprenörskap: Projektet går vidare från en del av de analyser och slutsatser som gjordes i min avhandling. Genom en unik databas testas vissa hypoteser gällande heterogenitet/homogenitet, samt tillit och förtroende i teamet av grundare, och dess påverkan på den långsiktiga överlevnaden. Även närvaro av makar (spouse team) och genuskonstellationer i teamen testas.
 2. Gastronomi som tillväxtskapare: Projektet syftar till inventering av samtida och bortglömda gastronomiska resurser i Stockholmskärgården och identifiera vilka av dessa som har en potential till att bidra till tillväxt och gynnsamma spridningseffekter. Projektet bedrivs i samverkan med bl.a. organisationen Öppen Skärgård.
 3. Entreprenörskap och varumärken: Projektet studerar varumärkets strategiska roll i uppstarten av ett nytt innovativt företag.
 4. Framväxten av de lokala gårdsmejerierna i Sverige.
Tidigare projekt:
 1. Tidigare projekt har haft ett fokus på att studera företag som startas med fler än en grundare. Forskningen har studerat hur dessa grundarteam (venture team) formeras, utvecklas och även upplöses i relation till vad som sker i innovationsprocessen.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (with Box, M.): "Founding Team Gender Structure and the Effects of Spouse Teams on New Venture Performance in Sweden". 56th Annual ICSB World Conference - Back to the future, changes in perspectives of global entrepreneurship and innovation, Stockholm, June 15-18, 2011.
 • (2010): ”The Process and Metamorposis from a Novice Venture Team to an Experienced Expert Leadership Team in Innovative New Company Start-ups”. Workshop On Top Management Teams & Business Strategy Research: Responses and Adaptability in turbulent times, EIASM. 22-23 mars Valencia, Spain.
 • (2009): ”Studying the Polish transformation from the team level of analysis.”Recasting the Peaceful Revolution of ´89, Roots and Legacies. Okt 22-24/10 2009, Södertörns högskola.
 • (2004): ”The Innovation Process Related to Conflicts, Conflicts Resolutions and ”Divorces” in Venture Teams”. RENT XVIII – Research in Entrepreneurship and Small Business: Copenhagen.
 • (2003) (med. Sölvell I.): “The Role of Local Professional Support to Potential Entrepreneurs” Uddevalla Symposium 2003 – Entrepreneurship, Spatial Industrial Clusters and Inter-firm Networks.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (1998) (Andersson P.): ”Tetra – historien om dynastin Rausing”. Norstedts Förlag.
 • (forthcoming): "Varumärkets roll i innovationsprocessen i nya företag". I Lönnborg M. & Winroth K. (red.) Entreprenörskap och Varumärken. SNS Förlag.
 • (2011): "Writing business history from the team-level of analysis - The Tetra Pak-case", in: Lönnborg, M. and Rytkönen, P. (eds.), Business History Research in Sweden, Gidlunds förlag.
 • (2006) (Sölvell, I.): “The Role of Local Professional Support to Potential Entrepreneurs” in Charlie Karlsson, Börje Johansson, Roger Stough (ed.), Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge Economy. Routledge.

Avhandlingstitel:
(2009): "Team Entrepreneurship – A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process, Stockholms Universitet  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
innovationsprocess. venture team. ledarskap. teambaserat entreprenörskap. team.

Övriga meriter och information:
Jag är verksam som proprefekt på Institutionen för Ekonomi och Företagande, samt ämnesansvarig för ämnet Företagsekonomi.

 
Mest lästa artiklar nu