Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anette Hallin

Namn: Anette Hallin

Titel/tjänst: Forskare

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens högskola

Institution/avdelning: Skolan för ekonomi, samhälle och teknik

E-postadress: anette.hallin[at]mdh.se

Webbsida: www.mdh.se/est/personal/foa/ahn04?l=en_UK

Aktuella projekt:
  1. På en övergripande nivå handlar min forskning om hur entreprenörskap organiseras och händer på en mikronivå genom handlingar, berättelser och artefakter. Tillsammans med Karin Berglund (FEK, SU) har jag studerat entreprenörskap utifrån ett process-perspektiv.
  2. Under 2010 gjorde jag en studie av entreprenörskap i Silicon Valley, Kalifornien, USA. Fokus var på svenska entreprenörer som startat företag där - främst inom högteknologiska branscher såsom ICT (informations- och kommunikationsteknologi). Som en kontrast studerade jag även andra invandrare, ett antal entreprenörer med ursprung i Sydamerika som också startat företag i området - men då inte inom ICT, utan främst inom hushållsnära tjänster.

Avhandlingstitel:
(2009): "Size matters. Ostensive and Performative Dimensions of Organizational Size", PhD thesis, Dept of Industrial Management and Organization, The Royal Institute of Technology, Stockholm. 

Nyckelord:
organisering. process. processontologi. socialt entreprenörskap. entreprenörskapande. entrepreneuring.

 
Mest lästa artiklar nu