Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Oscar Hultåker

Oscar Hultåker

Namn: Oscar Hultåker

Titel/tjänst: Forskare

Universitet/högskola/organisation: Sveriges lantbruksuniversitet

Institution/avdelning: Institutionen för skogens produkter

E-postadress: oscar.hultaker[at]slu.se

Webbsida: www.sprod.slu.se

Aktuella projekt:
 1. Uppdrag för Skogsstyrelsen i ett EU-projekt om kompetensutvärdering bland skogsentreprenörer och deras medarbetare.
 2. Projekt om hur tekniska standarder används vid och driver utvecklingen av skogsmaskiner (finansiär: SLO-fonden vid Skogs- och lantbruksakademien).
Tidigare projekt:
 1. 2002-2003: "Nya former för entreprenad i skogen" (projektledare: S. Gellerstedt); finansiering: Vinnova. Utvecklade metoder för att undersöka för- och nackdelar med marknadens för avverkningsarbete struktur.
 2. 2004-2005: "Nya former för entreprenad i skogen – del II" (projektledare: F. Bohlin); finansiering: Vinnova. Studerade vilka förutsättningar inom och utom skogsentreprenadföretag som krävs för att företagen skall utöka och bredda verksamheten.
 3. 2003-2005: "ErgoWood – Ergoefficient mechanised logging operations" (projektledare: S. Gellerstedt); Studerade bl.a. frågor om arbetsmiljöekonomi i skogsentreprenad företag och utvecklade metoder att arbeta med utveckling av arbetsmiljön.
 4. 2006-2009: "Comfor – Collective work science approach to solving the common problems of occupational health and performance in European forest operations SMEs" (projektledare: F. Bohlin)); Studerade bl.a. frågor om arbetsmiljöekonomi i skogsentreprenad företag och vidareutvecklade metoder att arbeta med utveckling av arbetsmiljön.
 5. 2006-2007: "Innovationssystem för arbetsmiljö- och arbetslivsutveckling i skogsbruket" finanisering: Land- och sjöfonden samt Kgl. Skogs- och lantbruksakademien. Fallstudie av skogsbrukets aktörers gemensamma arbete för att under 1990-talet utveckla arbetsmiljön i skogsarbetet.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2003) (Bohlin, F., & Gellerstedt, S.): Contracting of forest services today and in the future. i: M. Iwarsson Wide & I. Hallberg (redd.) 2nd forest engineering conference: 12-15 May 2003, Växjö, Sweden: Proceedings: Posters: Decision support systems/tools, raw material utilization, organization/HRM. 84-88. Arbetsrapport 540. Skogforsk. Uppsala.
 • (2004) (Bohlin, F.): "Developing the business: Logging contractors’ strategic choices for profitability and work environment". i: H. Pajuoja & H. Karppinen (redd.) Scandinavian forest economics 40: Proceedings of the biennial meeting of the Scandinavian society of forest economics: Vantaa, Finland, 12th-15th May, 2004. 13-22. Scandinavian society of forest economics. Vanda.
 • (2004) (Bohlin, F.): "Logging contractors’ strategies for business development". SAM/IFSAM – The Scandinavian academy of management/International federation of scholarly associations of management VIIth world congress i Göteborg 5--7/7-2004.
 • (2005) (Bohlin, F.): "Evolving entrepreneurship among logging contractors". i: M. Raffa & L. Iandoli (redd.) Entrepreneurship, competitiveness, and local development: RENT XIX proceedings: Book of abstracts and CD-rom papers. Edizioni Scientifiche Italiane. Neapel.
 • (2006) (Bohlin, F.): "Controlling the costs of work related ill health in forestry: What can the contractor do?" Forestry Studies 45, s 37-48.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2003) (Bohlin, F., & Gellerstedt, S.): "Ny entreprenad i skogen: Bredda för bättre arbetsmiljö och lönsamhet". Rapport 10. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter och marknader. Uppsala.
 • (2005) (Bohlin, F.): "Skogsmaskinentreprenörers diversifiering: Empiriska resultat och en tolkningsmodell". Rapport 18. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter och marknader. Uppsala.

Avhandlingstitel:
(2006): "Entreprenörskap i skogsdrivningsbranschen: En kvalitativ studie om utveckling i små företag." Sveriges lantbruksuniversitet, Acta universitatis agriculturae sueciae, Doctoral thesis 2006:87. Uppsala.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Företagsutveckling. Landsbygdsutveckling. Arbetsmiljö. Skogsentreprenörer. Kvalitativa metoder. Nätverk. Organisatoriska fält. RBV. Kompetens.

Övriga meriter och information:
Forskningen har huvudsakligen handlat om arbetsmiljöfrågor, orgnisationsfrågor, entreprenörskap och företagsutveckling bland småföretag skogsdrivningsbranschen. Arbetar för närvarande deltid (25 procents tjänstgöring) vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter med forskning och undervisning. Därutöver projektledare vid undersökningsföretaget SKOP sedan 2007. Planerar f.n. ett projekt om företagande på landsbygden och ett projekt om kopplingen mellan företagsutveckling och medarbetarnas kompetens.