Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Charlotta Mellander

Charlotta Mellander

Namn: Charlotta Mellander

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Internationella handelshögskolan i Jönköping

Institution/avdelning: Nationalekonomi

E-postadress: charlotta.mellander[at]ihh.hj.se

Webbsida: www.prosperityinstitute.se

Tidigare projekt:
 1. Regional Attraktivitet, Landskrona kommun 2009.
 2. Occupational distribution within Industries, FORA, Denmark, 2010.
 3. Skånes kreativa kapacitet – talang, tolerans och kreativa klassen, Region Skåne, 2010.
 4. The Rise of Women in the Creative Class, Martin Prosperity Institute, 2011.
 5. The Global Creativity Index, Martin Prosperity Institute, 2011.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2008) (Florida, R., Stolarick, K.): "Inside the Black Box of Regional Development", Journal of Economic Geography, 8 (2008) s 615–649.
 • (Richard Florida, & Kevin Stolarick, Talent): "Technology and Tolerance in Canadian Regional Development", The Canadian Geographer, 54:3: s 277-304
 • (Richard Florida, Tim Gulden, Global Metropolis): "Assessing Economic Activity in Urban Centers Based on Nighttime Satellite Images", accepted in Professional Geographer 2010, available online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00330124.2011.583590#preview
 • (Richard Florida, and Jason Rentfrow): "The Creative Class, Post-Industrialism and the Happiness of Nations", Accepted in Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, April 2011, available online: http://cjres.oxfordjournals.org/content/early/2011/04/05/cjres.rsr006.abstract
 • (2011) (Richard Florida, Charlotta Mellander, Jason Rentfrow): "The Happiness of Cities", Accepted in Regional Studies, April
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011): "Handbook of Creative Cities", eds. David Andersson, Åke E Andersson, Charlotta Mellander, Edward Elgar.

Avhandlingstitel:
(2008): "The Wealth of Urban Regions".  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
regional development. knowledge. creativity. talent. creative industries. happiness.

 
Mest lästa artiklar nu