Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Alf Rehn

Alf Rehn

Namn: Alf Rehn

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Åbo akademi

Institution/avdelning: Handelshögskolan

E-postadress: alfrehn[at]mac.com

Webbsida: www.alfrehn.com

Nyckelord:
kritisk teori. alternativa perspektiv.

 
Mest lästa artiklar nu