Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Alf Rehn

Alf Rehn

Namn: Alf Rehn

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Åbo akademi

Institution/avdelning: Handelshögskolan

E-postadress: alfrehn[at]mac.com

Webbsida: www.alfrehn.com

Nyckelord:
kritisk teori. alternativa perspektiv.