Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Nils Nilsson

Namn: Nils Nilsson

Titel/tjänst: Vicerektor, Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Linnéuniversitetet

Institution/avdelning: Ekonomihögskolan

E-postadress: nils.nilsson[at]lnu.se

Webbsida: www.lnu.se

Aktuella projekt:
  1. Ledning av kreativa proceser i kommersiella miljöer
  2. Entreprenörens blick - det humankognitiva perspektivet på entreprenörerskap

Avhandlingstitel:
Entreprenörens blick - om identitet och handling i mindre företag  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

 
Mest lästa artiklar nu