Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Zia Mansouri

Zia Mansouri

Namn: Zia Mansouri

Titel/tjänst: Forskare och högskolelektor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: zia.mansouri[at]handels.gu.se

Webbsida: www.handels.gu.se

Aktuella projekt:
  1. Bank Management: I detta forskningsprojekt studeras vilka roller kan förtroende spelar i hantering av bankernas innovationer och förnyelser.
Tidigare projekt:
  1. Innovationer genom öppna miljöer: I detta forskningsprojekt studerades hur företag inom fjärrvärmebranschen kan använda det praktiska tillvägagångssättet "open Source Innovation" i styrning och hantering av sina innovationsverksamheter.
  2. Corporate Governance, Performance Pressures and Product Innovation: I detta forskningsprojekt studerades vilka roller ett företags bolagsstyrningssytem kunde spela i hantering av bankernas lönsamhet på ena sida och deras innovationer och förnyelser på andra sida.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2003) (Gert Sandahl): "Corporate Governance & Product Innovation: An interpretation of shareholder influence, A Swedish Experience": Presented at the 17th Scandinavian Academy of Management (NFF) Conference, Reykjavik, Iceland, August 14-16, 2003.

Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2009): "Innovationer genom öppna miljöer", Göteborg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Forskningsrapport inom fjärrvärmebranschens forskningsenhet Fjärrsyn.
  • (2007) (Gert Sandahl): "Ledamöter i de statliga bolagens styrelser": Göteborg, forskningsrapport, maj 2007.
  • (2001) (Gert Sandahl): "Product innovation and corporate governance in the Swedish Motor Vehicle industry, Two case studies", The COPI project working paper within the European TSER Programme: “Corporate Governance, Performance Pressures, and Product Innovation”, August 2001.


  • (2001) (Gert Sandahl): "Product innovation and corporate governance in the Swedish Software industry, Three case studies", The COPI project working paper within the European TSER Programme: “Corporate Governance, Performance Pressures, and Product Innovation”, July 2001.
  • (2001) (Gert Sandahl): "The Process of Product Innovation in Swedish Banks, Two case studies", The COPI project working paper within the European TSER Programme: “Corporate Governance, Performance Pressures, and Product Innovation”, February 2001.

Avhandlingstitel:
(2008): "Governing Innovation: Internet and Renewal in Swedish Banks", Göteborg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Renewal. Corporate Governance. Control Systems. Efficiency. Effectiveness. Strategic Tension. Boundary Spanning. Dynamic Balancing Act. Value Creation.