Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTesta en prototyp av idén under en försöksperiod på 90 dagar
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Zia Mansouri

Zia Mansouri

Namn: Zia Mansouri

Titel/tjänst: Forskare och högskolelektor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: zia.mansouri[at]handels.gu.se

Webbsida: www.handels.gu.se

Aktuella projekt:
  1. Bank Management: I detta forskningsprojekt studeras vilka roller kan förtroende spelar i hantering av bankernas innovationer och förnyelser.
Tidigare projekt:
  1. Innovationer genom öppna miljöer: I detta forskningsprojekt studerades hur företag inom fjärrvärmebranschen kan använda det praktiska tillvägagångssättet "open Source Innovation" i styrning och hantering av sina innovationsverksamheter.
  2. Corporate Governance, Performance Pressures and Product Innovation: I detta forskningsprojekt studerades vilka roller ett företags bolagsstyrningssytem kunde spela i hantering av bankernas lönsamhet på ena sida och deras innovationer och förnyelser på andra sida.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2003) (Gert Sandahl): "Corporate Governance & Product Innovation: An interpretation of shareholder influence, A Swedish Experience": Presented at the 17th Scandinavian Academy of Management (NFF) Conference, Reykjavik, Iceland, August 14-16, 2003.

Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2009): "Innovationer genom öppna miljöer", Göteborg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Forskningsrapport inom fjärrvärmebranschens forskningsenhet Fjärrsyn.
  • (2007) (Gert Sandahl): "Ledamöter i de statliga bolagens styrelser": Göteborg, forskningsrapport, maj 2007.
  • (2001) (Gert Sandahl): "Product innovation and corporate governance in the Swedish Motor Vehicle industry, Two case studies", The COPI project working paper within the European TSER Programme: “Corporate Governance, Performance Pressures, and Product Innovation”, August 2001.


  • (2001) (Gert Sandahl): "Product innovation and corporate governance in the Swedish Software industry, Three case studies", The COPI project working paper within the European TSER Programme: “Corporate Governance, Performance Pressures, and Product Innovation”, July 2001.
  • (2001) (Gert Sandahl): "The Process of Product Innovation in Swedish Banks, Two case studies", The COPI project working paper within the European TSER Programme: “Corporate Governance, Performance Pressures, and Product Innovation”, February 2001.

Avhandlingstitel:
(2008): "Governing Innovation: Internet and Renewal in Swedish Banks", Göteborg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Renewal. Corporate Governance. Control Systems. Efficiency. Effectiveness. Strategic Tension. Boundary Spanning. Dynamic Balancing Act. Value Creation.

 
Mest lästa artiklar nu