Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Thomas Björklund

Namn: Thomas Björklund

Titel/tjänst: Pol mag

Universitet/högskola/organisation: Sveriges lantbruksuniversitet

Institution/avdelning: Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

E-postadress: thomas.bjorklund[at]slu.se

Webbsida: www.slu.se/sv/om-slu/sok/sok-anstalld/personpresentation/?...

Aktuella projekt:
  1. Tillväxtföretag inom den gröna näringen. Varför lyckas vissa gröna företag bättre än andra?
  2. Användande av kalkyleringsmodeller i lantbruket.
Tidigare projekt:
  1. Industrihampans kommersiella produktområden i Sverige.
  2. Marknads- och företagsekonomisk analys av produkter baserade på råvaror från industrihampa.
  3. Kan kooperationen klara konkurrensen? - om marknadsorientering i livsmedelssektorn.
  4. Pedagogiskt projekt - treårig utbildning i småskalig livsmedelsproduktion. 3 Goda - vin, öl och ost - utbildningsprojekt åt SLU Alnarp.
 
Mest lästa artiklar nu