Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lena Abrahamsson

Namn: Lena Abrahamsson

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Arbetsvetenskap, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

E-postadress: lena.abrahamsson[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/staff/l/leab

Aktuella projekt:
 1. Att våga genus – om genus och entreprenörskap inom akademin
  Jag är projektledare (tillsammans med Ylva Fältholm) i detta forskningsprojekt som innebär tillämpad genusforskning i projekt om innovation, företagande och entreprenörskap vid LTU och UmU. Projektet inleddes med en förstudie (2008) som hade planeringsbidrag från Vinnova. Huvudprojektet pågår 2008-2012 med finansiering från Vinnova. I forskargruppen ingår även doktoranderna Eva Källhammer (Luleå) och Åsa Wikberg-Nilsson (Luleå) samt forskare vid Umeå universitet.
Tidigare projekt:
 1. Hästkrafter för entreprenörskap
  Biträdande handledare i detta forskningsprojekt som var en studie av företagande, ledarskap och genus i hästbranschen. Projektet pågick 2009-2011 med finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning. Det var ett gemensamt projekt tillsammans med Mats Westerberg och doktorand Lena Forsberg, Entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhällsforskning, Luleå tekniska universitet.
 2. En studie av organisationsutveckling i småföretag
  I detta forskningsprojekt studerade jag småföretagens ”diffusa” arbetsorganisationer. Syftet med projektet var att analysera organisationsförändringar i småföretag, speciellt från de anställdas perspektiv, och att få en ökad kunskap om medvetna och omedvetna organisatoriska formningsprocesser. Några centrala teman var familjeorganisationens betydelse samt konstruktion av kön i samband med t ex ”hjältestoryn” om entreprenören. Empirin bestod av intervjuer med företagsledare, ägare och anställda vid sex småföretag i Norrbotten och Västerbotten (Polaris i Boden, Avantra i Luleå, Fältelektronik i Kalix, Plastex i Skellefteå, Index Braille i Gammelstad och Liko i Alvik). Projektet pågick 2000-2003 med finansiering från Vinnova.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (Forsberg, Lena & Westerberg, Mats): "Gender and entrepreneurship in the horse-related industry.” Paper at The 56th Annual International Council for Small Business World Conference, 15-18 June 2011, Stockholm.
 • (2010) (Fältholm, Ylva & Källhammer, Eva ): “Academic Entrepreneurship – Gendered Discourses and Ghettos”. Journal of Technology Management & Innovation, Volume 5, Issue 1, 2010, Special issue: The gender dimension of technology, s. 51-63.
 • (2010) (Wikberg Nilsson Åsa; Källhammer, Eva & Fältholm, Ylva): “‘Personas’ as a method for applying gender theory in Triple Helix constellations – experiences from two research projects”. Paper at the 8th Triple Helix Confer-ence, 20-22 Oct 2010, Madrid.
 • (2010) (Fältholm, Ylva & Keisu, Britt-Inger): ”I prefer not to be called a female entrepreneur” – Gendered global and local discourses of academic entrepreneurship. Paper at Gender, Work and Organization, 6th international inter-disciplinary conference, 21-23 June 2010, Keele University, Staffordshire.
 • (2000): "Organisational design in small companies – a study of ‘diffuse’ work organisations." In proceedings of the conference Ergonomics for the New Millennium, July 30-August 2, 2000, IEA 2000/HFES 2000 Conference, San Die-go, California, USA. Santa Monica: Human Factors and Ergonomics Society
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2008) (Fältholm, Ylva): ”Akademiskt entreprenörskap och ge-nus”, sid 162-171. I Larsson, Göransson & Lagerholm (red). Sesam öppna dig. Forskarperspektiv på kvinnors företagande, VINNOVA-rapport 2008:20.
 • (2006): ”Småföretag – hjältestory, familjeaffär eller ren business?”, sid. 49-113. I Johansson, Bo et al (red). Ledning i småföretag. Lund: Student-litteratur.

Nyckelord:
Genus. Arbetsorganisation. Arbetsmiljö.

 
Mest lästa artiklar nu