Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Magnus Eklund

Namn: Magnus Eklund

Titel/tjänst: Forskare

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Ekonomisk-historiska institutionen

E-postadress: magnus.eklund[at]ekhist.uu.se

Aktuella projekt:
  1. Sektorsforskning som omstritt begrepp i Sverige.

Avhandlingstitel:
(2008): "Adoption of the Innovation System Concept in Sweden".  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

 
Mest lästa artiklar nu