Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lennart Ohlsson

Namn: Lennart Ohlsson

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: Centrum för bank och finans

E-postadress: Lennart.Ohlsson[at]rintec.se

Webbsida: www.rintec.se

Aktuella projekt:
  1. Metodik för venturefinansiering för Affärsänglar och Venturekapitalister - Bedömning av affärscaset, av investeringscaset, av syndikeringsalternativ.
Tidigare projekt:
  1. Bl a "Best Practice Venture Capital - Principles, tools and approaches for investment, strategy and policy", 328 s., Stockholm 2006 och
    Finansiering av unga, innovativa tillväxtföretag, Bästa och Komplementär marknadspolitik, 150 s.,Stockholm 2011
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011): "Finansiering av unga, innovativa tillväxtföretag, Bästa och komplementär marknadspolitik", Visby. Books-on-Demand, 150 s.
    En bok om designen av en långsiktig venturekapitalpolitik för Sverige som en ledande marknadsekonomi (bästa marknadspraxispolitik) och en medelsiktig politik som är konsistent med bästa marknadspraxispolitik.
  • (2006): "Best Practice Venture Capital, Principles, tools and Approaches for investment strategy and policy", Visby, Books-on-Demand, 330 s.

Nyckelord:
venture capital. affärsänglar. risk- och chanshantering. upside potential. downside risk.

Övriga meriter och information:
initiativtagare, medgrundare o/e utbildare av sju affärsängelbolag. Verksam i främst Stockholms Affärsänglar-gruppen (www.stoaf.se), men även i Sustainable Energy Angels AB