Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Thomas Hedner

Thomas Hedner

Namn: Thomas Hedner

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Institution/avdelning: Enheten för Innovation och entreprenörskap

E-postadress: thomas.hedner[at]gu.se

Aktuella projekt:
  1. Akademiskt Entreprenörskap.
  2. Läkemedelsindustrin i förändring.
  3. Kardiovaskulär genomik.
Tidigare projekt:
  1. Ca 500 refereegranskade artiklar inom medicin - se Hedner T i Pubmed. Ca 15 artiklar och publikationer inom innovation och entreprenörskap
  2. Ett 20-tal disputerade doktorander.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Se PubMed eller Scopus under sökordet Hedner T.

Avhandlingstitel:
(1978) (Medicinsk avhandling): "Central monoamine metabolism and neonatal oxygen deprivation: an experi-mental study in the rat brain". Doctoral Thesis, Medical Faculty, Gothenburg University. URI: http://hdl.handle.net/2077/11544
(2012) (Ekonomisk avhandling): "Change in the pharmaceutical industry; Aspects on innovation", entrepreneurship, openness and decision making. Doctoral Thesis, Department of Management and Engineering, Linköping University. ISBN: 978-91-7393-082-6  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Life Sciences. Pharmacology. Pharmaceutical. Open innovation. Entrepreneurship. Intellectual Property. decision Making. Start-up company. SME.

Övriga meriter och information:
Leg. läk, Med dr, professor, MBA