Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige lever vi livet som om vi skulle ha fyra jordklot
Läs Marias inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Thomas Hedner

Thomas Hedner

Namn: Thomas Hedner

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Institution/avdelning: Enheten för Innovation och entreprenörskap

E-postadress: thomas.hedner[at]gu.se

Aktuella projekt:
  1. Akademiskt Entreprenörskap.
  2. Läkemedelsindustrin i förändring.
  3. Kardiovaskulär genomik.
Tidigare projekt:
  1. Ca 500 refereegranskade artiklar inom medicin - se Hedner T i Pubmed. Ca 15 artiklar och publikationer inom innovation och entreprenörskap
  2. Ett 20-tal disputerade doktorander.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Se PubMed eller Scopus under sökordet Hedner T.

Avhandlingstitel:
(1978) (Medicinsk avhandling): "Central monoamine metabolism and neonatal oxygen deprivation: an experi-mental study in the rat brain". Doctoral Thesis, Medical Faculty, Gothenburg University. URI: http://hdl.handle.net/2077/11544
(2012) (Ekonomisk avhandling): "Change in the pharmaceutical industry; Aspects on innovation", entrepreneurship, openness and decision making. Doctoral Thesis, Department of Management and Engineering, Linköping University. ISBN: 978-91-7393-082-6  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Life Sciences. Pharmacology. Pharmaceutical. Open innovation. Entrepreneurship. Intellectual Property. decision Making. Start-up company. SME.

Övriga meriter och information:
Leg. läk, Med dr, professor, MBA

 
Mest lästa artiklar nu