Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Sören Kock

Namn: Sören Kock

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Hanken Svenska handelshögskolan

Institution/avdelning: Företagsledning och organisation

E-postadress: soren.kock[at]hanken.fi

Webbsida: -www.hanken.fi/public/Contacts/Contact/person/87

Aktuella projekt:
  1. Co-opetition. Olika frågor som berör relationer av samarbete och konkurrens mellan sm-företag.
  2. International Entrepreneurship. Internationalisering av sm-företag utgående från dagens förhållanden.
 
Mest lästa artiklar nu