Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Feiwel Kupferberg

Namn: Feiwel Kupferberg

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Malmö högskola

Institution/avdelning: Institutionen för Kultur, Språk, Medier /Fakulteten Lärande och Samhälle

E-postadress: feiwel.kupferberg[at]mah.se

Webbsida: forskarnav.mah.se/ID/LUFEKU

Aktuella projekt:
 1. Entreprenöriellt lärande i lärarutbildning.
 2. Kreativitetsteori och problemlösande.
 3. Utbildning i innovation management.
Tidigare projekt:
 1. Projektpedagogik och kreativitetsteori.
 2. Akademiker och självständigt företagande.
 3. Immigrantentreprenörers livsberättelser.
 4. Entreprenörskap och kreativa industrier.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2007): "Läraruppdragets egenart och rollmodeller". Kreativitetsregimer i hybridmoderniteten. Educare No 1: 53 - 75
 • (2006): "Creativity Regimes. Innovation Norms and Struggles for Recognition in the Early US." Car and Film Industries. International Studies of Management and Organization 36(1): 81 - 103. Insm gei(ner
 • (2003): "Kritik, anpassning, autenticitet och kommunikation. Kreativitetsregimer i modeerniteten." Dansk Sociologu 14 (3) 43 - 62.
 • (2003): "The Established and the Newcomers. What makes immigrant entrepreneurship so special?" Internatonal Review of Sociology 13 (1): s 89 - 104.
 • (1998): "Humanistic Entrepreneurship and Enttrepreneurial Commitment." Entreoreneurship and Regional Development 10: s 171 - 187
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2009): "Farvel til de rigtige svars paedagogik." s 27 - 54 i Lene Tanggaard & Sven Brinkman (red). Kreativitetsfremmende laeringsmiljöer i skolen. Köbenhavn: Dafolo.
 • (2008): "Migrant men and the challenge of entrepreneurial creativity." s 145 - 157 in Ursula Apitzsch & Maria Kontos (eds.) Self.Employment Activities of Women and Minorities. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • (2008): "Läraryrkets kreativa uppdrag -pedagogiskt iscensättande av kreativt lärande." s 148 - 158 i Carola Ali, Ulf Blossing & Ulrika Tomberg (red.) Läraren i Blickpunkten. Styockholm: Pedagogiska magasinet.
 • (2006): "Kreativa tider. At nytaenke den paedagogiske sociologi." Köbenhavn: Hans Reitzel.
 • (2004): "Ethnic Entrepreneurship as innovation. Comparative biographical analyses, theory and policy implications." s 73 - 90 in Prue Chamberlayne, Joanna Bornat & Ursula Apitzsch (ed,.) Biographical methods and professional practice. Bristol: The Policy Press.

Avhandlingstitel:
(1996): #Kreativt kaos i projektarbejdet.# Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 

Nyckelord:
Kreativitetssociologi . Innovationmanagement. Entreprenörskapshistorier . Pedagogik och kreativt lärande . .

 
Mest lästa artiklar nu