Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? David R. Sjödin

David R. Sjödin

Namn: David R. Sjödin

Titel/tjänst: Docent och biträdande Professor i Entreprenörskap och Innovation

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Ekonomi, Teknik och Samhälle, Entreprenörskap och Innovation

E-postadress: david.ronnberg.sjodin[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/staff/d/davron

Aktuella projekt:
 1. Öppna stage-gate processer
  Projektet undersöker framtidens produktutvecklingsprocesser med särskilt tonvikt på ledning och utvärdering av externa samarbeten.
 2. Hållbara affärsmodellsinnovationer för digitalisering av svenska industriella ekosystem
  Projektet stödjer svenska industriella ekosystem med utveckling och implementeringsstöd av metoder för affärsmodellsinnovation kopplat till hållbara avancerade tjänstelösningar.
 3. Affärsmodellsinnovation och internationalisering av SMF i processindustrin
  Projektet stödjer små och medelstora leverantörer till processindustrin med affärsmodellsinnovation och internationalisering.
Tidigare projekt:
 1. MAELIS: Projektet studerade samverkan och öppen innovation mellan processindustriföretag och deras utrustningsleverantörer vid utveckling av ny processteknologi. Medverkande företag är bland annat LKAB, Höganäs, Metso, Outotec. Empirin baseras både på intervjuer och en enkätstudie.
 2. Produkt-tjänste system för globala marknader
  Projektet undersöker effektiva metoder för framtagning och leverans av projekt-tjänste erbjudanden mot globala marknader med heterogena behov.
 3. Fastelaboratoriet
  Fastelaboratoriet är ett VINN Excellence Center och kompetenscentrum för innovation inom området funktionella produkter där Entreprenörskap och Innovation är partner tillsammans med LTU-forskningsämnena Datorstödd maskinkonstruktion, Funktionella Produkter, Hållfasthetslära, Strömningslära och Materialmekanik. Bland företagspartners ingår BAE Systems Hägglunds, Gestamp HardTech, Hägglunds Drives, LKAB, Sandvik Coromant, Volvo Aero, Volvo Car Corporation och Volvo CE.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Har publicerat i bland annat California Management Review, Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Long Range Planning, International Journal of Production Economics, Journal of Engineering Technology Management och Research Technology Management samt flera framstående böcker och konfererenser. Fullständing publikationslista finns på: www.ltu.se/staff/d/davron

Avhandlingstitel:
(2013): "Managing Joint Development of Process Technologies", Doctoral Thesis, Luleå University of Technology.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2011): "Managing Open Innovation in Process Industries", Licentiate thesis, Luleå University of Technology. 

Nyckelord:
Öppen Innovation / Open Innnovation. Tjänstefiering / Servitization. Digitalisering / Digitalization. Affärsmodellsinnovation / Business model. Produkt-tjänste system / PSS. Hållbara och cirkulära affärsmodeller.