Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Lars Löfqvist

Lars Löfqvist

Namn: Lars Löfqvist

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Gävle

Institution/avdelning: Akademin för teknik och byggd miljö

E-postadress: lars.lofqvist[at]hig.se

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2011): "How Small Enterprises Manage Resource Scarcity in Their Product Innovation Processes". Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland, September 2011.
  • (2010): "Product and Process Novelty in Small Companies´ Design Processes". Creativity and Innovation Management, Vol 19, No 4, s 405-416.
  • (2010): "Initiation of Innovation in Small Companies". Proceeding of the 11th CINet Conference, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, September 2010.
  • (2009): "Design Processes and Novelty in Small Companies: A Multiple Case Study. Proceeding of 18th ICED Conference", Stanford University, Stanford, August 2009.
  • (2008): "Prerequisites for Innovation in Small Companies: A Multiple Case Study". Proceeding of the 9th CINet Conference, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, September 2008.

Avhandlingstitel:
(2014): "Product innovation in small established enterprises: Managing processes and resource scarcity"  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2009): "Innovation and Design Processes in Small Established Companies. Licentiate thesis. KTH–Royal Institute of Technology, Stockholm.   (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Small firms. Small enterprises. Small companies. SME. Innovation. Innovation process. Design process. Product innovation. Service innovation. NPD.