Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Lars Löfqvist

Lars Löfqvist

Namn: Lars Löfqvist

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Gävle

Institution/avdelning: Akademin för teknik och byggd miljö

E-postadress: lars.lofqvist[at]hig.se

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2011): "How Small Enterprises Manage Resource Scarcity in Their Product Innovation Processes". Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland, September 2011.
  • (2010): "Product and Process Novelty in Small Companies´ Design Processes". Creativity and Innovation Management, Vol 19, No 4, s 405-416.
  • (2010): "Initiation of Innovation in Small Companies". Proceeding of the 11th CINet Conference, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, September 2010.
  • (2009): "Design Processes and Novelty in Small Companies: A Multiple Case Study. Proceeding of 18th ICED Conference", Stanford University, Stanford, August 2009.
  • (2008): "Prerequisites for Innovation in Small Companies: A Multiple Case Study". Proceeding of the 9th CINet Conference, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, September 2008.

Avhandlingstitel:
(2014): "Product innovation in small established enterprises: Managing processes and resource scarcity"  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2009): "Innovation and Design Processes in Small Established Companies. Licentiate thesis. KTH–Royal Institute of Technology, Stockholm.   (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Small firms. Small enterprises. Small companies. SME. Innovation. Innovation process. Design process. Product innovation. Service innovation. NPD.

 
Mest lästa artiklar nu