Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Jenny Sjöholm

Jenny Sjöholm

Namn: Jenny Sjöholm

Titel/tjänst: Post doc

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Kulturgeografiska institutionen

E-postadress: jenny.sjoholm[at]kultgeog.uu.se

Avhandlingstitel:
The geographies of knowledge in (making) artwork  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
economic geography. cultural industries. cultural labour. art world. entrepreneurship. self-directed learning. creativity . artistic practice.