Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Joachim Samuelsson

Namn: Joachim Samuelsson

Titel/tjänst: Avdelningschef

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Skövde

Institution/avdelning: Institutionen för Teknik och Samhälle

E-postadress: joachim.samuelsson[at]his,se

Tidigare projekt:
  1. Nya ägares påverkan på den ursprungliga entreprenörens användning av redovisning.

Licentiatuppsatstitel:
Nya ägares påverkan på det förvärvade företagets redovisning - Ett entreprenöriellt perspektiv  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Redovisning. Styrning. Kontroll. Entreprenörskap. Småföretagare. Riskkapital. Venture Capital. Förvärv. Påverkan. Förändring.

 
Mest lästa artiklar nu