Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Mats Holmquist

Namn: Mats Holmquist

Titel/tjänst: Lektor i arbetsvetenskap

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Halmstad

E-postadress: mats.holmquist[at]hh.se

Aktuella projekt:
  1. Organisationers absorptionskapacitet, förmåga att ta till sig extern kunskap för intern utveckling/innovation
Tidigare projekt:
  1. Lärande nätverk mellan organisationer med ett utvecklingssyfte
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Holmquist, M. (2009) Interactive Research and Joint Reflection – a way for Universities to make practical contributions. Journal of Work Place Learning. Vol. 21, No. 3, pp 240-251.
  • Holmquist, M. (2007) Managing project transformation in a complex context. Journal of Creativity & Innovation Management, Vol. 16, No. 1, pp 46-52.
  • Hansson A. & Holmquist M. (2007) “Researchers and Practitioners Learn Together in a Process of Joint Knowledge Creation.” 5th International Conference on Researching Work and Learning. Cape Town, 2-5 December.
  • Holmquist, M. (2005) “Collective Learning in Innovative Networks.” 4th International Conference on Researching Work and Learning. Sydney, 12-14 December.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • Holmquist M. (2008) ”Samverkan och lärande - reflektioner om interaktiva möjligheter och hinder.” I Gunnarsson E., Johannisson B. & Stjernberg T. (red) Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik. Acta Wexionensia, Växjö, sid 155-169.
  • Holmquist M. & Ivarsson M. (2006)”Creative collective learning in transformation processes”. In Stasiak M & Biujs J. (eds) Transformations. The European Association for Creativity and Innovation, The Academy of Humanities and Economics, Lodz, pp 415-433.
  • Hofmaier, B., Hansson, A., Holmquist, M. & Lundberg, M. (2008). Lärande, ledarskap och jämställdhet i regionala innovationssystem. Stockholm: VINNOVA.

Avhandlingstitel:
Lärande nätverk - en social oas i utvecklingsprocessen 

Nyckelord:
lärande. nätverk. innovation. utveckling. absorbering. kreativitet. interaktiv.

 
Mest lästa artiklar nu