Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Ingemar Wictor

Namn: Ingemar Wictor

Titel/tjänst: Ek. lic.

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Halmstad

Institution/avdelning: Sektionen för Ekonomi och Teknik

E-postadress: ingemar.wictor[at]hh.se

Aktuella projekt:
 1. Born Globals — an innovative approach to business creation in international networks (Finansierat av KK-stiftelsen):
  Forskningen om Born Global-företag behandlar företag som redan vid starten ser hela världen som bas för sin verksamhet. Genom att på ett innovativt sätt orkestrera resurser i nätverk med strategiska partners uppnår företagen en stark tillväxt med en relativt liten egen resursbas. Born global-företagen kan utgöra en förebild för hur den ökade globaliseringen kan ses som en möjlighet för olika organisationer att utveckla sin verksamhet.

  Forskningen om Born Globals har bedrivits vid Högskolan i Halmstad i omkring 10 år och har medverkat till att högskolan byggt upp en stark internationell position i forskningsområdet internationellt entreprenörskap.

  Forskningsområdet har en stark anknytning till grundutbildningen och har medverkat till forskningsanknytning och samverkan med näringsliv i bland annat kandidatprogrammet i internationell marknadsföring, magisterprogrammet i internationell marknadsföring och mastersprogrammet i innovationsledning och affärsutveckling.

  Born Global-forskningen är central inom forskningsmiljön CIELs verksamhet. I tidigare projekt har fokus legat på företagens innovativa marknadsstrategier, medan föreliggande projekt tar ett helhetsgrepp om Born Global-företagens innovativa förmåga. Projektet är strategiskt viktigt för CIEL eftersom det knyter samman forskning om företagsekonomi/marknadsföring och industriell organisation. I projektet betonas att processen att utforma innovativa erbjudande är sammanflätad med processen att föra ut erbjudandet till kunden.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2003) (Andersson, S.) "Innovative international strategies in new firms – Born Globals the Swedish case". Journal of International Entrepreneurship 1, 249-276. Kluwer Academic Publishers.


 • (2004) (Andersson, S.; Gabrielsson, J.)"International activities in small firms – examining factors influencing the internationalization and export growth of SMEs". Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 21, March, p. 22-34.
 • (2006) (Andersson, S.; Gabrielsson, J.) "Born Globals’ foreign market channel strategies". Int. J. Globalisation and Small Business, Vol. 1, No. 4,pp. 356-373.
 • (2007). "A Born Global Company’s Way to A Multinational Company, or?" Paper presented at The Tenth Anniversary McGill Conference on INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP: Sponsored by the UCLA Anderson School of Management’s Price Center for Entrepreneurial Studies and CIBER, Los Angeles, September 27 - 30, 2007


 • (2009) "The Importance of the Value Chain in Born Globals". Paper presented at the 12th McGill International Entrepreneurship Conference at Hanken School of Economics, Vaasa, Finland, September 18-20, 2009.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2001) (Aru. A-S.; Lyvall, A-C.)"Internationell Ekonomi".Gleerups Förlag.

 • (2009) (Andersson, S.; Gabrielsson, J.) "International activities in small firms: Examining factors influencing the internationalization and export growth of SMEs" Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2). Kapitel i bok, del av antologi.
 • (2009) (Hörte, S-Å) eds: Research on Technology, (Innovation and Marketing Management 2007-2008. “A Born Global Company’s Way to Growth” (pp. 15-48). Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2). Kapitel i bok, del av antologi.
 • (2011) (Andersson, S.) (Hörte, S-Å) eds: Research on Technology, (Innovation and Marketing Management 2007-2008. “The Importance of vision in Born Global companies”,pp. 37-53. Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2). Kapitel i bok, del av antologi.

Licentiatuppsatstitel:
(2006). Born Globals – Explanations to Rapid Internationalisation.  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Born Global. Entreprenörskap. Tillväxt. Marknadsetablering. Management/ ledarskap. Internationellt företagande.

 
Mest lästa artiklar nu