Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lena Persson

Namn: Lena Persson

Titel/tjänst: Vicerektor, lektor i omvårdnad

Universitet/högskola/organisation: Högskolan Kristianstad

Institution/avdelning: Sektionen för Hälsa och Samhälle

E-postadress: lena.persson[at]hkr.se

Aktuella projekt:
  1. Omhändertagande av personer som upprepade gånger söker hjälp via akutmottagningen- implementering av en ny modell för omhändertagande
  2. Entreprenörskap i innovationsarenor.
    Skapa nya metoder för att koppla ideér och entreprenörer mot rätt innovationsmiljö där kompletterande kunskaper och resurser kan tillföras respektive idé.

Avhandlingstitel:
Daily life problems from a nursing perspective in patients with acute leukaemia or highly malignant lymphoma
 

Övriga meriter och information:
Entreprenörskap och innovation är ett nytt område för mig inom vilket jag inte hunnit publicera mig ännu.