Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Tom Petersson

Namn: Tom Petersson

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Uppsala Centre for Business History, Ekonomisk-historiska institutionen

E-postadress: tom.petersson[at]ekhist.uu.se

Aktuella projekt:
  1. Kapitalets koncentration - Stockholm som finansiellt centrum efter 1945. Projektet handlar om hur och varför Stockholm utvecklats till ett svenskt och nordiskt centrum för den finansiella sektorn. Fokus ligger på analyser av de stora aktörernas organistoriska förändring och samspelet mellan ekonomi och politik.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2012): Fadern, sonen och det heliga företaget. När Åtvidaberg och Facit erövrade världen - och hur de förlorade den. Gidlunds.
  • (2012): (red.) Pengamakarna - 350 år av innovation och entreprenörskap inom det svenska finansiella systemet. Stockholm, Atlantis förlag.
  • (2012): Huvudkontorens roll i den gamla och i den nya ekonomin. I Lars Magnusson & Jan Ottosson red., Den hållbara svenska modellen. innovationskraft, förnyelse och effektivitet. Stockholm, SNS.
  • (2011): De lokala bank-industrinätverken. I Mats Larsson red., Företagsfinansiering - från sparbankslån till derivat. Stockholm, SNS förlag.
  • (2010): Cooperation, interbank markets and bank-industry networks. In Anders Ögren ed., The Swedish financial revolution. New York, Palgrave MacMillan.
 
Mest lästa artiklar nu