Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Eva Lövstål

Namn: Eva Lövstål

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan Kristianstad

Institution/avdelning: Sektionen för hälsa och samhälle

E-postadress: eva.lovstal[at]hkr.se

Webbsida: www.hkr.se

Aktuella projekt:
  1. Entreprenörskap inom den digitala spelindustrin. Affärsmodellers utveckling i startprocessen.
  2. Ekonomistyrning för innovation och entreprenörskap inom offentlig verksamhet.
Tidigare projekt:
  1. Ekonomistyrning och entreprenörskap; ekonomistyrning i innovativa tillväxtföretag.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011): “Balancing entrepreneurship and control through the use of management control systems and information technology”. In Dahlin, P & Ekman, P (eds.), Management and IT – Challenges for the Modern Organization, Routledge, New York.

Avhandlingstitel:
(2008): "Management Control Systems in Entrepreneurial Organisations – A Balancing Challenge." PhD Thesis, Jönköping: Jönköping International Business School.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2001): "A Quest for Accounting and Control within Entrepreneurial Organisations – the Roxtec Odyssey." Licentiate Thesis. Lund: Lund University.  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Corporate entrepreneurship. Ekonomistyrning. Digitala spel. Affärsmodeller.