Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Thomas Wihlman

Thomas Wihlman

Namn: Thomas Wihlman

Titel/tjänst: Fil.dr.

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens Högskola

Institution/avdelning: Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd

E-postadress: wihlman2[at]gmail.com

Webbsida: wihlman.se

Aktuella projekt:
 1. Mitt forskningsintresse är innovation och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Jag intresserar mig särskilt för produktionen av välfärdstjänster, som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg etcetera. I mitt avhandlingsarbete ligger fokus på att studera
  innovationsprocesser inom dessa verksamheter. Det kan till exempel handla om hur medarbetare och ledare berörs, de hinder och möjligheter
  de ser och hur kan man öka sin förmåga att arbeta med vardagsnära innovation och verksamhetsutveckling.

  Mitt ämnesområde är arbetslivsvetenskap, ett tvärvetenskapligt forskningsområde som finns inom akademin för Hälsa. Vård. Välfärd (HVV).
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Wihlman, T., Sandmark, H. & Hoppe, M., 2012. Innovation policy for welfare services in a Swedish context. Scandinavian Journal of Public Management, 16(4), pp.27–48.
 • Wihlman, T., Hoppe, M., Wihlman, U. & Sandmark, H. (2014). Employee-driven Innovation in Welfare Services. Nordic Journal of Working Life Studies, 4, 2: 1-22.
 • Wihlman, T. Stream 20: Professional work in the Nordic welfare states Employee-driven innovation in welfare services, discussion paper on consequences. NWLC 2014.
 • Wihlman, T., Hoppe, M. & Sandmark, H. (2012). Innovationsprocesser i offentlig verksamhet. FALF-konferensen 2012.
 • Wihlman T; Hoppe M; Wihlman U; Sandmark H, (2016), Innovation Management in Swedish Municipalities, European Journal of Workplace Innovation, volym 2, nr 1, sid 43-62

Avhandlingstitel:
Innovation in Municipal Welfare Services, Mälardalens Högskola, 2014  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
innovation. offentlig sektor. organisation. medarbetar-driven innovation. innovationsprocesser. välfärdssektorn. kommuner.

Övriga meriter och information:
Min bakgrund innan jag påbörjade min forskarutbildning är en långvarig chefs- och specialisterfarenhet från stat och kommun. Akademiskt är jag fil.kand med inriktningen sociologi och statsvetenskap. Dessutom har jag en magisterexamen i innovationsteknik från MDH.