Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Vladimir Vanyushyn

Vladimir Vanyushyn

Namn: Vladimir Vanyushyn

Titel/tjänst: Associate Professor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Umeå universitet

Institution/avdelning: Center for Interorganisational Innovation Research (CiiR)

E-postadress: vladimir.vanyushyn[at]umu.se

Webbsida: www.usbe.umu.se/om/personal/?uid=vorvan99

Aktuella projekt:
  1. Center for Inter-Organizational Innovation Research (CiiR).
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2016)(med Barron, A. & Hultén, P.): “The role of political intelligence in firms’ export diversification decisions”, Journal of Small Business Management, doi: 10.1111/jsbm.12238
  • (2016) (med Bengtsson, M. & Raza-Ullah, T.): “The coopetition paradox and tension: The moderating role of coopetition capability,” Industrial Marketing Management, 53(1), 19-30. doi: 10.1016/j.indmarman.2015.11.008
  • (2016) (med Biedenbach, T. & Marell, A.): “Industry-university collaboration and absorptive capacity: An empirical study in a Swedish context”, International Journal of Technology Management, in press
  • (2015) (med Barron, A. & Hultén, P.) “Country-of-origin effects on managers’ environmental scanning behaviours – evidence from the political crisis in the Eurozone”, Environment and Planning C, 33(3), 601-619. doi: 10.1068/c13176b
  • (2007)(med Bengtsson, M., Boter, H.) "Integrating the Internet and Marketing Operations: A Study of Antecedents in Firms of Different Size" International Small Business Journal, 25 (1): 27 – 48.

Avhandlingstitel:
(2011) Innovative Behaviour of Small Firms: Essays on Small Firms’ Internationalisation and Use of Online Channels. Studier i företagsekonomi, Serie B, nr. 78. ISSN 0346-8291, ISBN 978-91-7459-234-4. Umeå, Sweden: Umeå University.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2006). Antecedents of Innovative Behavior in Smaller Firms: Application to E-business Adoption and Exporting. FE-publikationer 2006:185. ISSN 0349-2230. Umeå, Sweden: Umeå University  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)