Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Marie-Louise von Bergmann-Winberg

Namn: Marie-Louise von Bergmann-Winberg

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Mittuniversitetet

Institution/avdelning: Institutionen för samhällsvetenskap

E-postadress: marie-louise.vonbergmann[at]miun.se

Aktuella projekt:
  1. Politikens entreprenör
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Orter som varumärken - en studie av entreprenörskap och implementering i ett nordiskt jämförande perspektiv. Svenska statsvetarförbundets kongress i Umeå, 2-3 oktober 2011
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011) (med Elin Wihlborg): Politikens entreprenörskap - kreativ problemlösning och förändring, Liber ISBN 978-91-47-09469-1
  • (2002) (med Bernard Enjolras): Plural economy and socio-economic regulation/Economie plurielle et régulation socio-économique. CIRIEC (Centre International de Recherces et d'Informationn sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative
 
Mest lästa artiklar nu