Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Carin Holmquist

Carin Holmquist

Namn: Carin Holmquist

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan i Stockholm

Institution/avdelning: Department of Management and Organization

E-postadress: carin.holmquist[at]hhs.se

Webbsida: www.hhs.se/se/Search/Person/Pages/Person.aspx?PersonID=657