Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Carin Holmquist

Carin Holmquist

Namn: Carin Holmquist

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan i Stockholm

Institution/avdelning: Department of Management and Organization

E-postadress: carin.holmquist[at]hhs.se

Webbsida: www.hhs.se/se/Search/Person/Pages/Person.aspx?PersonID=657

 
Mest lästa artiklar nu