Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Carin Holmquist

Carin Holmquist

Namn: Carin Holmquist

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan i Stockholm

Institution/avdelning: Department of Management and Organization

E-postadress: carin.holmquist[at]hhs.se

Webbsida: www.hhs.se/se/Search/Person/Pages/Person.aspx?PersonID=657

 
Mest lästa artiklar nu