Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Christian Jansson

Namn: Christian Jansson

Titel/tjänst: Ekonomie doktor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: christian.jansson[at]handels.gu.se

Tidigare projekt:
  1. Vad är det som driver lönsamhet/tillväxt i företag? Projektet har varit inriktat på mindre företag som antingen uppnått en högre lönsamhet än konkurrenterna över tid eller en varaktigt hög tillväxt. En av de viktiga förklaringsfaktorerna bakom varaktigt hög lönsamhet i studien visade sig vara kraftfulla personalsatsningar. En viktig framgångsfaktor som fler företag kan ta lärdom av.

Avhandlingstitel:
(1997): "Företag med framgång - Hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar".  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
"Lerverk - Beskrivning av ett företag". 

Nyckelord:
resurser. företag. lönsamhet. resurs-baserade perspektivet.

 
Mest lästa artiklar nu