Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Sverker Alänge

Namn: Sverker Alänge

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Teknikens ekonomi och organisation

E-postadress: sverker.alange[at]chalmers.se

Aktuella projekt:
 1. Sustainable innovativeness - the case of Google.
 2. Open innovation from the perspective of SMEs.
 3. Change processes in industry.
 4. Open Innovation Markets
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (Steiber, Annika): "Diffusion of organisational innovations: an empirical test of an analytical framework". Technology Analysis & Strategic Management, Vol 23, No 8, s 881-897.
 • (2009) (Steiber, Annika): “The Board’s Role in Sustaining Major Organizational Change”, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 1, Issue 3, pp. 280-293.
 • (2001) (Holst, Tomas) "Social Entrepreneurship in a University Context: The Case of a Student-initiated Project to Improve Learning and the Learning Environment at Chalmers University of Technology". 1st Conference of the International Entrepreneurship Forum ‘Entrepreneurship and Learning’ in Napoli, Italy, June 21 to 24, 2001. s. 1-15.
 • (1995) (Granstrand, Ove): "The evolution of corporate entrepreneurship in Swedish industry - was Schumpeter wrong?", Journal of Evolutionary Economics, vol.5, pp. 133-156.
 • (2013) (Steiber, Annika), “A corporate system for continuous innovation: The case of Google Inc.”, European Journal of Innovation Management, Vol.16, No. 2, pp. 243-264.
  http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17087218&show=abstract
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (1998) (Johnny Lindström & Helena Lundberg Nilsson): "Ledarskap ur koncernchefsperspektiv", IMIT/SIQ, Gothenburg. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_142627.pdf

 • (2014) (Mats Lundqvist): "Sustainable Business Development: An anthology about realizing ideas." Chalmers University of Technology, Gothenburg http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/207783/local_207783.pdf

Avhandlingstitel:
"Acquisition of Capabilities through International Technology Transfer"  (ESBRIs sammanfattning av avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Innovationssystem. Organisatoriska innovationer. Entreprenörskap. Företagskultur. Förändringsprocesser. Hållbar innovation. Open innovation. Design. IP.

 
Mest lästa artiklar nu