Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Lina Stenmark

Lina Stenmark

Namn: Lina Stenmark

Titel/tjänst: Ekonomie doktor

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens högskola

Institution/avdelning: School of Innovation, Design and Engineering

E-postadress: lina.stenmark[at]gmail.com

Webbsida: www10.mdh.se/idt/personal/ino/lsk01?l=sv_SE

Aktuella projekt:
  1. Lina Stenmarks avhandling ”Den regionala utvecklingens logik i policy och praktik. En fallstudie av den regionalpolitiska interventionen Resurscentra för kvinnor” lades fram 2012-04-27.

Avhandlingstitel:
(2012): "Den regionala utvecklingens logik i policy och praktik en fallstudie av den regionalpolitiska interventionen Resurscentra för kvinnor". Diss. Västerås: Mälardalens högskola.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Entreprenörskap. Regional utveckling. Policy. Politik. Logik. Interaktiv forskning. Genus. Jämställdhet. Resurscentra.

 
Mest lästa artiklar nu