Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Marcus Linder

Marcus Linder

Namn: Marcus Linder

Titel/tjänst: Tekn. Dr.

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Teknikens ekonomi och organisation

E-postadress: marcus.linder[at]chalmers.se

Webbsida: marcuslinder.com

Aktuella projekt:
  1. Diverse aktionsforskningsprojekt på Viktoriainstitutet Swedish ICT kring införandet av s.k. cirkulära affärsmodeller i etablerade tillverkande företag.
Tidigare projekt:
  1. Profiting from addressing environmental problems - An exploration of how firms create and appropriate environmental value:
    This project explores the strategies for appropriating public value utilized by firms that provide offers that are differentiated on environmental performance. The study employs both qualitative and quantitative methods. An initial question in this project is to what extent that small firms that are differentiated by their environmental performance have higher or lower profits than comparable firms. An important follow-up question is what characterizes the appropriation strategies utilized by firms that are successfully profiting from environmentally differentiated offers. The project is now in its second phase.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2012): "A problem-solving perspective on strategies for appropriating environmental value – some implications from considering institutional solutions to social dilemmas" Int. J. Innovation and Sustainable Development, Vol. 6 ( No. 2 ) s. 164-183.
  • (2012) (Björkdahl & Ljungberg): "Environmental Orientation and Economic Performance: How Profitable Are Small Green Firms". Proceedings of Academy of Management Annual Meeting 2012, August 3-7, Boston, Massachusetts.
  • (2010) (Björkdahl): "Formulating Problems for Commercializing New Technologies: The Case of Greening" Presented at DRUID summer conference 2010, Imperial college: London.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011): "Strategirapport från små svenska miljöteknikföretag 2011". Center for Business Innovation Working Paper Series, No. 24, Chalmers University of Technology.

Avhandlingstitel:
Capturing Value from Green Offers – An Examination of Environmental Differentiation and Economic Performance  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
"Profiting from addressing environmental problems - An exploration of how firms create and appropriate environmental value." (Licentiate level document: http://marcuslinder.com/min-licentiatavhandling) 

Nyckelord:
environmental strategy. environmental innovation. circular business models. circular economy. miljöstrategi. hållbara affärsmodeller. sustainable business models. återtillverkning. product-service systems. innovation management.

 
Mest lästa artiklar nu