Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Nina Edh Mirzaei

Namn: Nina Edh Mirzaei

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Tekniska högskolan, Jönköping University

Institution/avdelning: Industriell organisation och produktion

E-postadress: nina.edh-mirzaei[at]ju.se

Nyckelord:
Manufacturing Strategy. SMME. Employee. Consensus.