Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Sven Olofsson

Sven Olofsson

Namn: Sven Olofsson

Titel/tjänst: Filosofie doktor

Universitet/högskola/organisation: Mittuniversitetet

Institution/avdelning: Humaniora

E-postadress: sven.olofsson[at]miun.se

Aktuella projekt:
 1. Böndernas affärskontakter med bruk och sågverk i mellersta Norrland ca 1750-1900. En kartläggning på mikronivå, där syftet är att i förlängningen möjliggöra analyser av varför vissa bönder blev mer eller mindre framgångsrika industrialister.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2006) (Christina Kjelsson): "Pre-industrial exploitation of the forest in northern Sweden." Konferensbidrag vid session 27 vid IEHC i Helsingfors 23 augusti 2006.
  http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers1/Kjellson.pdf
 • (2007) (Jonas Lindström): "The history of social complexity on the countryside – e methodological challenge!?" Opublicerat konferensbidrag hållet vid session C3 Geografisk och social mobilitet i nordisk historieforskning vid Nordiska historikermötet i Reykjavik augusti 2007.
  http://www.yourhost.is/hringbordsumraedur/geografisk-och-social-mobilitet-i-nordisk-historieforskning.html
 • (2007): "Det agrara marknadssystemet under första halvan av 1800-talet – ur ett jämtländskt perspektiv." Opublicerat konferensbidrag hållet på session 8 vid Svenska ekonomhistoriska mötet i Stockholm 13 oktober 2007.
  http://www.ekonomiskhistoria.se/?page=5
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2004): "Ett centrum för Jämtlands handel? Östersund och kampen om det jämtländska handelsomlandet 1786-1809." Tryckt i Per Sörlin, Christina Kjelsson och Sven Olofsson (red.), "Blickar bakåt: elva uppsatser från ett förgånget nu", Umeå 2004.
 • (2008): "Speculative Peasants on the Pre-industrial Timber Market." Tryckt i Marie Emanuelsson, Ella Johansson & Ann-Kristin Ekman (red.), "Peripheral Communities – Crisis, continuity and long-term survival", Report Department of Urban and Rural Development, no 6/2008.
 • (2008): “Inte utan säkerhet! - tillit och riskhantering i det jämtländska handels- och kreditsystemet under första halvan av 1800-talet." Tryckt i Klas Nyberg (red.), Handel och risk – fyra uppsatser från Ekonomisk-historiska mötet vid Umeå Universitet 2005, Uppsala 2008.
 • (2009): "Stadsbygge i bondeland – ett forskningfält med teoretiska och metodiska implikationer." Tryckt i Brendalsmoe/Eliassen/Gansum (red.), "Den urbane underskog - Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder och tidlig nytid", Novus forlag

Avhandlingstitel:
"Till ömsesidig nytta – entreprenörer, framgång och sociala relationer i Rödöns tingslag i centrala Jämtland ca. 1810-1850", Studia Historica Upsaliensia, Västerås 2011  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Entreprenörskap. Sociala relationer. Sociala nätverk. Tillit. Framgång/motgång. Stad och landsbygd. Social differentiering. Tidigindustriellt företagande. Kompetensuppbyggnad. Kreditsystem.

Övriga meriter och information:
Är också verksam som gymnasielärare vid Sundsvalls gymnasium.

 
Mest lästa artiklar nu