Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Sven Olofsson

Sven Olofsson

Namn: Sven Olofsson

Titel/tjänst: Filosofie doktor

Universitet/högskola/organisation: Mittuniversitetet

Institution/avdelning: Humaniora

E-postadress: sven.olofsson[at]miun.se

Aktuella projekt:
 1. Böndernas affärskontakter med bruk och sågverk i mellersta Norrland ca 1750-1900. En kartläggning på mikronivå, där syftet är att i förlängningen möjliggöra analyser av varför vissa bönder blev mer eller mindre framgångsrika industrialister.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2006) (Christina Kjelsson): "Pre-industrial exploitation of the forest in northern Sweden." Konferensbidrag vid session 27 vid IEHC i Helsingfors 23 augusti 2006.
  http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers1/Kjellson.pdf
 • (2007) (Jonas Lindström): "The history of social complexity on the countryside – e methodological challenge!?" Opublicerat konferensbidrag hållet vid session C3 Geografisk och social mobilitet i nordisk historieforskning vid Nordiska historikermötet i Reykjavik augusti 2007.
  http://www.yourhost.is/hringbordsumraedur/geografisk-och-social-mobilitet-i-nordisk-historieforskning.html
 • (2007): "Det agrara marknadssystemet under första halvan av 1800-talet – ur ett jämtländskt perspektiv." Opublicerat konferensbidrag hållet på session 8 vid Svenska ekonomhistoriska mötet i Stockholm 13 oktober 2007.
  http://www.ekonomiskhistoria.se/?page=5
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2004): "Ett centrum för Jämtlands handel? Östersund och kampen om det jämtländska handelsomlandet 1786-1809." Tryckt i Per Sörlin, Christina Kjelsson och Sven Olofsson (red.), "Blickar bakåt: elva uppsatser från ett förgånget nu", Umeå 2004.
 • (2008): "Speculative Peasants on the Pre-industrial Timber Market." Tryckt i Marie Emanuelsson, Ella Johansson & Ann-Kristin Ekman (red.), "Peripheral Communities – Crisis, continuity and long-term survival", Report Department of Urban and Rural Development, no 6/2008.
 • (2008): “Inte utan säkerhet! - tillit och riskhantering i det jämtländska handels- och kreditsystemet under första halvan av 1800-talet." Tryckt i Klas Nyberg (red.), Handel och risk – fyra uppsatser från Ekonomisk-historiska mötet vid Umeå Universitet 2005, Uppsala 2008.
 • (2009): "Stadsbygge i bondeland – ett forskningfält med teoretiska och metodiska implikationer." Tryckt i Brendalsmoe/Eliassen/Gansum (red.), "Den urbane underskog - Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder och tidlig nytid", Novus forlag

Avhandlingstitel:
"Till ömsesidig nytta – entreprenörer, framgång och sociala relationer i Rödöns tingslag i centrala Jämtland ca. 1810-1850", Studia Historica Upsaliensia, Västerås 2011  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Entreprenörskap. Sociala relationer. Sociala nätverk. Tillit. Framgång/motgång. Stad och landsbygd. Social differentiering. Tidigindustriellt företagande. Kompetensuppbyggnad. Kreditsystem.

Övriga meriter och information:
Är också verksam som gymnasielärare vid Sundsvalls gymnasium.

 
Mest lästa artiklar nu