Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Sara Fallahi

Sara Fallahi

Namn: Sara Fallahi

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Entrepreneurship & Strategy

E-postadress: sara.fallahi[at]chalmers.se

Webbsida: https://www.chalmers.se/en/staff/Pages/fallahi.aspx

Aktuella projekt:
  1. Business model innovation processes: Exploring why and how established business models get innovated
  2. The organization of business model innovations

Licentiatuppsatstitel:
Managing business model innovation in established firms  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Innovation. Business models. business model innovation. Open innovation.