Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige lever vi livet som om vi skulle ha fyra jordklot
Läs Marias inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Annika Steiber

Annika Steiber

Namn: Annika Steiber

Titel/tjänst: Filosofie doktor

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Teknikens ekonomi

E-postadress: annika.steiber[at]gmail.com

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2012) (Alänge, S.): "A corporate system for continuous innovation: The case of Google Inc.", European Journal of Innovation Management, accepted for publication.
  • (2012) (Alänge, S.): "Do TQM principles need to change?: Learning from a comparison to Google Inc." TQM and Business Excellence Journal, accepted for publication.
  • (2012) (Alänge, S.): "The formation and growth of Google: A firm-level Triple Helix perspective." Social Science Information, submitted.
  • (2011) (Alänge, S.): “Diffusion of Organisational Innovations: An empirical test of an analytical framework”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 23, No.8, s. 881-897
  • (2009) (Alänge, S.): "The board’s role in sustaining major organizational change – An empirical analysis of three change programs", International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 1, No. 3, s. 280-293.

Avhandlingstitel:
(2012): "Organizational innovations: A conceptualization of how they are created, diffused and sustained."  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(1995) (Annika Jarnehammar): "Towards a framework for Analysing the Diffusion of Organisational Innovations", Dept. of Industrial Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, lic.diss. 

Nyckelord:
Innovation. Management innovation. Organizational innovation. Ledarskap. Organisation. Dynamic capabilities. Ambidextrous organization. Open Innovation. Spridning. Diffusion.

 
Mest lästa artiklar nu