Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Susanne Sandberg

Namn: Susanne Sandberg

Titel/tjänst: Lektor

Universitet/högskola/organisation: Linnéuniversitetet

Institution/avdelning: Ekonomihögskolan

E-postadress: susanne.sandberg[at]lnu.se

Aktuella projekt:
  1. The Impact on the Internationalization of SMEs to and from Emerging Markets by the Great Global Recession: Uppföljningsprojekt där 203 små och medelstora företag i södra Sverige som studerats innan den ekonomiska krisens start nu följs upp kring hur de hanterat krisen och hur den har påverkat företagens internationella etableringar på tillväxtmarknader. Även kinesiska företags agerande till följd av krisen kommer att studeras genom fallstudier i det expansiva Yangtze River Delta-området.
Tidigare projekt:
  1. Internationalization Processes of Small and Medium-Sized Enterprises in Emerging Markets: Projektet involverar en kvantitiativ on-site-survey av 203 små och medelstora företag i södra Sverige med försäljning till tillväxtmarknaderna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och/eller Kina, samt fallstudier av ett antal internationellt aktiva företag från dessa tillväxtmarknader. Fokus ligger på förtagens internationella etableringsprocess och relationsbyggande på utländska marknader.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2012): "Internationalization of SMEs into emerging market business networks - Antecedents of the network entry node choice." Nomination Haynes Prize at the Academy of International Business Conference, Washington DC, USA, July 2012.
  • (2011) (Hilmersson, M): "Perceived institutional distance in the emerging market entry process." International Journal of Business Environment, 4(3): 268-286.
  • (2008) (Jansson, H): "Internationalization of Small and Medium Sized Enterprises in the Baltic Sea Region." Journal of International Management, 14(1): 65-77.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011) (Hilmersson, M., Jansson, J.): "Experiential knowledge profiles of internationalizing SMEs – the ability to sustain market positions in the new turbulent era of global business." In: Tavares, A., van Tulder, R., and Verbeke, A. (Eds.), "Progress in international business research: Entreprenurship in the global firm", 6: s 77-96. Emerald, Bingley, UK.
  • (2009): "Internationalization patterns of Chinese SMEs: Take Off Nodes and Initial Stages of Internationalization." In: "Research on Knowledge, Innovation and Internationalization Progress in International Business Research", Vol. 4, s 89-114. Emerald Group Publishing.

Avhandlingstitel:
(2012): "Internationalization processes of small and medium-sized enterprises: Entering and taking off from emerging markets." Doctoral Dissertation, School of Business and Economics, Linnaeus University Dissertations No 78/2012. Linnaeus University Press, Ineko AB, Kållered, Sweden.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Internationalization. SME. Networks. Knowledge. Emerging markets.

 
Mest lästa artiklar nu