Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Andreas Mångs

Andreas Mångs

Namn: Andreas Mångs

Titel/tjänst: Fil. lic. /Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Linnéuniversitetet

Institution/avdelning: Ekonomihögskolan

E-postadress: andreas.mangs[at]lnu.se

Aktuella projekt:
  1. Egenföretagare och förälder: Strategier för att kombinera arbetsliv och föräldraledighet (Försäkringskassan).
Tidigare projekt:
  1. Könsskillnaderna på arbetsmarknaden och deras inverkan på kvinnors företagande (VINNOVA).
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011) (D. Anxo och T Ericson): "Kvinnors företagande – en strategi för att lösa livspusslet?" i "Kvinnors företagande – Mål eller medel?" red. Eva Blomberg, Gun Hedlund och Martin Wottle, SNS förlag 2011. S. 266-292
  • (2011) (D. Anxo och T Ericson): "Företagare på lika villkor - En studie om arbetstider, arbetsvillkor och familjeförhållande för företagande kvinnor." Kommande i Linnaeus University Press.

Avhandlingstitel:
Self-employment in Sweden: A Gender Perspective  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Essays on Self-Employment: A Gender Perspective  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Entreprenörskap. Egenföretagande. Gender.

 
Mest lästa artiklar nu