Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Åsa Ericson

Namn: Åsa Ericson

Titel/tjänst: Docent, bitr. professor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Produktinnovation

E-postadress: asaeri[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/research/subjects/fpd/Om-oss-pa-FPD/Medarbetare...

Nyckelord:
användarmedverkan. kreativa metoder. innovationsprocesser. kundanalys. behovsinventering.

 
Mest lästa artiklar nu