Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige lever vi livet som om vi skulle ha fyra jordklot
Läs Marias inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Kajsa Haag

Kajsa Haag

Namn: Kajsa Haag

Titel/tjänst: PhD/Postdok

Universitet/högskola/organisation: Jönköping International Business School

Institution/avdelning: Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO)

E-postadress: kajsa.haag[at]jibs.hj.se

Webbsida: www.cefeo.se

Aktuella projekt:
 1. Titel: Familjeföretaget, skilsmässan och bodelningsreglerna
  Projekttid: 2012-2016
  Finansiär: Torsten Söderbergs stiftelse
  Projektgrupp: Kajsa Haag, doktor i företagsekonomi
  Lars-Göran Sund, professor i rättsvetenskap
  Beskrivning: Familjeföretagen har stor betydelse för Sveriges ekonomi; de utgör en betydande andel av alla företag och finns i alla storlekar såväl som i alla branscher. I familjeföretag har familjefrågor stor inverkan på företagsfrågor. Ägarfamiljen har ofta en betydande roll även i företagets dagliga verksamhet. Familjesituationen är sålunda tätt sammankopplad med företagets möjligheter. Samtidigt talar skilsmässostatistiken sitt tydliga språk; ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa.
  Sammantaget utgör familjeföretagens betydelse och skilsmässostatistikens dysterhet ett viktigt men tämligen outforskat problemområde. Vilken inverkan har skilsmässorna på familjeföretagen?
  Finns inget äktenskapsförord ingår aktierna i en bodelning i anledning av skilsmässa. Därmed kan resultatet bli att en f.d. make/maka skiljer sig till ägande i företaget. Om den nye ägaren i stället löses ut medför det, i förlängningen, kostnader för företaget.
  Detta projekt ämnar utreda hur företag påverkas av skilsmässa i ägarfamiljen samt hur ägarfamiljen hanterar processen både ur juridiskt och företagsekonomiskt perspektiv. Djupförståelse av ämnet skapas genom den tvärvetenskapliga ansatsen och empiridriven forskning i form av fallstudier.
  Resultaten bidrar med ny kunskap som kan stödja familjeföretagare och deras rådgivare samt ge underlag för framtida policyåtgärder.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010)(med Sund, L-G; Runhede, H): Divorce and Death in the family Firm - a Business Law Perspective. European Business Law Review, 21(2), 101-118.
 • (2011)(med Helin, J): Knowing as we go in the living moment. Conference paper presented at the European Group for Organizational Studies (EGOS) 2011, July, Göteborg, Sweden
 • (2010): Strategizing During Succession: Managing the Duality of Preservation and Renewal. Conference paper presented at IFERA, 2010 July, Lancaster, UK
 • (2009): Challenges of catching a long process - A methodological bricolage for strategy as practiced during family firm succession. Conference paper presented at EURAM 2009, May, Liverpool, UK.
 • (2009): How are strategists created in family businesses? A strategy-as-practice take on succession. Conference paper presented at the 5th EIASM Family Firm Management Research Conference 2009, June, Hasselt, Belgium.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2012): Generationsskifte till vardags. [Book chapter in edited book on family business: "Succession in everyday life"] I E. Brundin, A.W. Johansson, B. Johannisson, L. Melin & M. Nordqvist (red.), Familjeföretagande: Affärer och känslor. 2012, Stockholm: SNS Förlag
 • (2007)(med Melin, L; Brundin, E; Hall, A; Nordqvist, M; Wigren, C): Ägarskiften med förnuft och känsla. [Research Report: "Succession with sense and sensibility"] NUTEK (2007:002)
 • (2004)(med Melin, Bjuggren, P-O; Ericsson, A; Hall, A; Nordqvist, M): Ägarskiften och ledarskiften i företag – en fördjupad analys. [Research Report: "Ownership succession and leadership succession in businesses – an in-depth analysis"] NUTEK (B2004:6)

Avhandlingstitel:
Rethinking Family Business Succession: From a problem to solve to an ongoing practice. Jönköping International Business School dissertation series. no 82, 2012.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
familjeföretag. generationsskifte. småföretag SMEs. strategi. bevara/förnya. practice theory. strategy-as-practice. hållbar utveckling. responsible management practice. organisatoriskt lärande.

 
Mest lästa artiklar nu