Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Kajsa Haag

Kajsa Haag

Namn: Kajsa Haag

Titel/tjänst: PhD/Postdok

Universitet/högskola/organisation: Jönköping International Business School

Institution/avdelning: Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO)

E-postadress: kajsa.haag[at]jibs.hj.se

Webbsida: www.cefeo.se

Aktuella projekt:
 1. Titel: Familjeföretaget, skilsmässan och bodelningsreglerna
  Projekttid: 2012-2016
  Finansiär: Torsten Söderbergs stiftelse
  Projektgrupp: Kajsa Haag, doktor i företagsekonomi
  Lars-Göran Sund, professor i rättsvetenskap
  Beskrivning: Familjeföretagen har stor betydelse för Sveriges ekonomi; de utgör en betydande andel av alla företag och finns i alla storlekar såväl som i alla branscher. I familjeföretag har familjefrågor stor inverkan på företagsfrågor. Ägarfamiljen har ofta en betydande roll även i företagets dagliga verksamhet. Familjesituationen är sålunda tätt sammankopplad med företagets möjligheter. Samtidigt talar skilsmässostatistiken sitt tydliga språk; ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa.
  Sammantaget utgör familjeföretagens betydelse och skilsmässostatistikens dysterhet ett viktigt men tämligen outforskat problemområde. Vilken inverkan har skilsmässorna på familjeföretagen?
  Finns inget äktenskapsförord ingår aktierna i en bodelning i anledning av skilsmässa. Därmed kan resultatet bli att en f.d. make/maka skiljer sig till ägande i företaget. Om den nye ägaren i stället löses ut medför det, i förlängningen, kostnader för företaget.
  Detta projekt ämnar utreda hur företag påverkas av skilsmässa i ägarfamiljen samt hur ägarfamiljen hanterar processen både ur juridiskt och företagsekonomiskt perspektiv. Djupförståelse av ämnet skapas genom den tvärvetenskapliga ansatsen och empiridriven forskning i form av fallstudier.
  Resultaten bidrar med ny kunskap som kan stödja familjeföretagare och deras rådgivare samt ge underlag för framtida policyåtgärder.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010)(med Sund, L-G; Runhede, H): Divorce and Death in the family Firm - a Business Law Perspective. European Business Law Review, 21(2), 101-118.
 • (2011)(med Helin, J): Knowing as we go in the living moment. Conference paper presented at the European Group for Organizational Studies (EGOS) 2011, July, Göteborg, Sweden
 • (2010): Strategizing During Succession: Managing the Duality of Preservation and Renewal. Conference paper presented at IFERA, 2010 July, Lancaster, UK
 • (2009): Challenges of catching a long process - A methodological bricolage for strategy as practiced during family firm succession. Conference paper presented at EURAM 2009, May, Liverpool, UK.
 • (2009): How are strategists created in family businesses? A strategy-as-practice take on succession. Conference paper presented at the 5th EIASM Family Firm Management Research Conference 2009, June, Hasselt, Belgium.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2012): Generationsskifte till vardags. [Book chapter in edited book on family business: "Succession in everyday life"] I E. Brundin, A.W. Johansson, B. Johannisson, L. Melin & M. Nordqvist (red.), Familjeföretagande: Affärer och känslor. 2012, Stockholm: SNS Förlag
 • (2007)(med Melin, L; Brundin, E; Hall, A; Nordqvist, M; Wigren, C): Ägarskiften med förnuft och känsla. [Research Report: "Succession with sense and sensibility"] NUTEK (2007:002)
 • (2004)(med Melin, Bjuggren, P-O; Ericsson, A; Hall, A; Nordqvist, M): Ägarskiften och ledarskiften i företag – en fördjupad analys. [Research Report: "Ownership succession and leadership succession in businesses – an in-depth analysis"] NUTEK (B2004:6)

Avhandlingstitel:
Rethinking Family Business Succession: From a problem to solve to an ongoing practice. Jönköping International Business School dissertation series. no 82, 2012.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
familjeföretag. generationsskifte. småföretag SMEs. strategi. bevara/förnya. practice theory. strategy-as-practice. hållbar utveckling. responsible management practice. organisatoriskt lärande.

 
Mest lästa artiklar nu